Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Prof. univ. dr. Eugen RĂDUCĂ; Prof. univ. dr. Dorian NEDELCU;

Data de începere curs: 22.10.2021

Cursul Utilizarea programului de calcul tabelar pentru aplicații inginerești își propune să prezinte cursanților câteva soluții utile, aplicabile în activitatea curentă inginerească.

Durata cursului: 22.10.2021-23.10.2021

Data evaluării: 23.10.2021

Data acordării atestatelor: 29.10.2021

Taxă curs: 180 lei

Gestionarea dosarelor și foilor de calcul;

Creșterea, salvarea, închiderea, deschiderea unui dosar;

Selectarea, redenumirea, copierea, ștergerea, inserarea, completarea unei foi de calcul;

  • Gestionarea celulei unui tabel;

Selectarea celulelor și a domeniilor de celule;

Informații asociate celulelor: bare de formule, formule, constante numerice, de tip text, de tip date calendaristice și ore;

Formatarea celulelor;

  • Aplicații: calcule inginerești

Determinarea numerică și grafică a unei soluții, Sortare și centralizare de date, Generarea unui șir și suma acestuia, Calculul masei unui arbore mecanic.