Universitatea Babeș-Bolyai oferă o paletă largă de programe de studii nivel licență și master, în limbile de predare română, maghiară și germană.

În oferta de programe de studii ID și IFR a Universității Babeș-Bolyai se regăsesc domenii variate de interes, ce cuprind 38programe de studiu la nivel licență și 23programe de studiu la nivel master, oferite de un număr de 12 facultăți (oferta completă și detalii despre programele de studii puteți găsi aici ). La nivelul facultăților oferta se prezintă astfel:

ico_why_3

 1. Facultatea de Biologie și Geologie oferă un program de studiu nivel master;
 2. Facultatea de Business oferă 2 programe de studiu nivel licență și 2 programe de studiu nivel master;
 3. Facultatea de Drept oferă un program de studiu nivel licență;
 4. Facultatea de Educație Fizică și Sport oferă un program de studiu nivel licență;
 5. Facultatea de Geografie oferă un program de studiu nivel licență și un program de studiu nivel master;
 6. Facultatea de Istorie și Filozofie oferă 3 programe de studiu nivel licență și un program de studiu nivel master;
 7. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației oferă 10 programe de studiu nivel licență și un program de studiu nivel master;
 8. Facultatea de Sociologie și Asistență Socială oferă 2 programe de studiu nivel licență;
 9. Facultatea de Studii Europene oferă un program de studiu nivel licență;
 10. Facultatea de Știința și Ingineria Mediului oferă un program de studiu nivel master;
 11. Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor oferă 11 programe de studiu nivel licență și 12 programe de studiu nivel master;
 12. Facultatea de Științe politice, administrative și ale comunicării oferă 6 programe de studiu nivel licență și 4 programe de studiu nivel master.