Universitatea Babeș-Bolyai oferă o gamă variată de cursuri de formare continuă care au ca finalitate calificarea, specializarea, respecializarea, perfecţionarea sau reconversia profesională.

Universitatea Babeș-Bolyai oferă o gamă de cursuri  post-universitare de formare și dezvoltare profesională continuă, workshop-uri și şcoli de vară (oferta de cursuri de formare continuă a UBB pentru anul in curs), care au ca finalitate calificarea, specializarea, respecializarea, perfecţionarea sau reconversia profesională.

ico_why_8Pentru inițierea și derularea de programe, proiecte, teme orientate spre problematici majore definite împreună cu mediul economic, societatea civilă și administrația publică, Universitatea Babeș-Bolyai realizează studii și proiecte de cercetare care vin în întâmpinarea corelării ofertei educaționale cu nevoile existente pe piața muncii.
Aceste activităţi pot fi creditate, iar în acest caz, se pot obține certificate de absolvire. De asemenea, creditele obţinute pot fi recunoscute în cadrul unor activităţi de formare continuă ulterioare.