Universitatea Babeș-Bolyai este unul dintre pionierii implementării și dezvoltării învățământului netradițional din România.

Universitatea Babeș-Bolyai se poate mândri cu cei 15 ani de experiență în implementarea și dezvoltarea învățământului netradițional din România.

ico_why_4Începând cu anul universitar  1998-1999 s-au demarat, sub forma învăţământului la distanţă, cursurile de licenţă la următoarele specializări: Știinţe Politice, Istorie, Psihologie, cărora anul 2002 Ie-a adus deja prima promoţie de absolvenţi.Din anul universitar 1999-2000, au pornit, pe lângă secţiile mai sus menţionate şi specializările: Sociologie; Filosofie; Asistenţă Socială; Studii Europene; Managementul instituţiilor europene; iar din anul universitar 2000-2001 specializările: Jurnalism, Psihopedagogie specială; Asistenţă managerială; Managementul afacerilor în industria hotelieră; Administraţie Publică şi Biologie.

În anul 2002 sunt autorizate să funcţioneze provizoriu următoarele specializări: Istorie (5 ani) şi Filosofie (5 ani) din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie ; Sociologie (5 ani) şi Asistenţă Socială (5 ani) din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială ; Psihologie (5 ani) şi Psihopedagogie specială (5 ani) din cadrul Facultăţii de Psihologie şi ştiinţele Educaţiei; Relaţii internaţionale şi studii europene (5 ani) din cadrul Facultăţii de Studii Europene; ştiinţe politice (5 ani) din cadrul Facultăţii de ştiinţe Politice şi Administrative.
În 2001 au fost depuse dosarele În vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorie pentru specializările Administraţie publică şi Jurnalism din cadrul Facultăţii de ştiinţe Politice şi Administrative, iar în 2003 se adaugă listei și specializarea Drept din cadrul Facultăţii de Drept şi Economie agroalimentară; Marketing; Management; Economia comerţului, turismului şi serviciilor; Contabilitate şi informatică de gestiune; Finanţe şi bănci; Relaţii economice internaţionale; Statistică şi previziune economică; Informatică economică din cadrul Facultăţii de Știinţe Economice.