Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţii locale

FACULTATEA ISTORIE ȘI FILOSOFIE
TITLUL PROGRAMULUI  Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţii locale
TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc Aprobare MECTS nr. 38125/7.05.2012
TIPUL DE DIPLOMĂ OBȚINUT/ CERTIFICAT/ NUMĂR DE CREDITE/ NUMĂR DE PUNCTE     Certificat de atestare a competenţelor profesionale
PERIOADA DE DESFĂȘURARE/ DURATA 2 semestre
CONDIȚII DE PARTICIPARE Absolvenţi care au finalizat cu diplomă cel puţin studiile universitare de licenţă
COST Cu finanţare din altă sursă
PERSOANA DE CONTACT Prof.dr. Doru Radosav