Transparență și competență în sectorul public

Proiectul ”Transparență și competență în sectorul public”,

cod SIPOCA 870, MySMIS2014+ 140086, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Agenția Națională a Funcționarilor Publici implementează proiectul “Transparență și competență în sectorul public”, cod MySMIS2014+140086, SIPOCA 870, finanțat din POCA 2014-2020, implementat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane pentru asigurarea transparenței, coerenței și competenței în sectorul public.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Contribuție la asigurarea unui management unitar și coerent al resurselor umane prin dezvoltarea sistemului electronic național de evidența a ocupării în sectorul public – SENEOSP.
  2. Proceduri transparente și incluzive de planificare, recrutare și selecție prin dezvoltarea și operaționalizarea noului concept administrativ de concurs național pilotat pentru categoria de funcție publică grad profesional debutant și o altă categorie de funcție publică identificată conform nevoilor în etapa de analiză.
  3. Cunoștințe și abilități ale personalului din departamentele de resurse umane și ale personalului de conducere din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale îmbunătățite în domeniul digitalizării, managementului resurselor umane și formării de formatori prin asigurarea instruirii specifice.

Buget: 12.221.760, 00 lei

Perioada de implementare: 30 de luni, începând cu data de 08.12.2020, până la data de 08.06.2023.

Rezultate urmărite:

  1. Crearea Sistemului Electronic Național de Evidență a Ocupării în Sistemul Public (SENEOSP)
  2. Dezvoltarea și pilotarea noului concept administrativ de concurs național
  3. Instruirea a 7.500 de persoane pe domeniul managementului resurselor umane și digitalizare, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai

Echipa de management din cadrul UBB este formată din:

Teodor Ioan HODOR – Coordonator proiect partener UBB

Diana Gabriela REIANU – Coordonator pachet formare UBB

Dorin-Mircea DOBRA – Expert monitorizare Modul de formare Digitalizare

Mirela POPA – Expert monitorizare Modul de formare Managementul Resurselor Umane

Lucia-Claudia-Ioana RAȚIU – Expert monitorizare Modul de formare Formatori

Ionuț Costin JOLDESCU – Responsabil raportare UBB

Gabriela Victoria UNGUREAN – Expert financiar UBB

Cosmina Maria TĂTAR – Expert resurse umane UBB

Cătălin Dumitru PETCU – Responsabil achiziții UBB

Gabriel Marius POP – Expert platforma e-learning 1- modul digitalizare UBB

Raul Viorel URS – Expert platforma elearning 2 – modul Resurse Umane UBB

Ana Maria OLTEAN –      Asistent formare 1 – modul Resurse Umane UBB

Silvia HUȘANU – Asistent formare 2 –modul Digitalizare si Formator