Lector: Lect. univ. dr. Alexandrina-Augusta BORA

Data de începere curs seria I: 20.04.2023

Data de începere curs seria II: 15.05.2023

Ne propunem să analizăm formele de exploatare a victimelor, tipologiile traficantului, modurile de recrutare, traumele victimelor și ce putem face pentru vindecarea și reintegrarea lor. Vom analiza cazuri de trafic de persoane cu soluții definitive și infractori condamnați, dar vom învăța și cum putem dezvolta campanii de prevenire.

Discuțiile vor fi concentrate pe aspectul practic, pe elementele ce pot fi aplicate într-un proiect de prevenire și combatere a traficului de persoane sau de reintegrare a victimelor, în contextul celor mai actuale reglementări și strategii în domeniu și pe baza experienței de peste 10 ani a lectorului în acest domeniu.

Seria I

Durata cursului: 20.04.2023-20.07.2023

Data evaluării: 21.07.2023

Data acordării atestatelor: 3.08.2023

Total număr de ore: 30

Taxă curs: 500 lei

Înscrierile pentru această serie s-au finalizat.

Seria II- Înscrierile sunt deschise până în data de 13 mai.

Traficul de persoane -reglementare, forme, impact social.

Analiza formelor de exploatare și a cazuisticii de trafic de persoane:

  • supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forțat;
  • ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire;
  • obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală;
  • obligarea la practicarea cerșetoriei;
  • prelevarea de organe în mod ilegal.

Acte normative, strategii, planuri de acțiune, instituții și organizații cu atribuții în prevenirea, combaterea traficului de persoane, asistența victimelor și monitorizarea fenomenului.

Indicatori folosiți în evaluarea unei posibile situații de trafic de persoane și modalități de sesizare a potențialei infracțiuni.

Dezvoltarea de campanii de prevenire a traficului de persoane pentru creșterea capacității de autoprotecție a persoanelor din grupurile vulnerabile și conștientizarea populației cu privire la cauzele și consecințele traficului de persoane.

Drepturile victimelor traficului de persoane.

Cooperarea în asistența și reintegrarea victimelor în baza noului „Mecanism național de identificare și referire a victimelor traficului de persoane”.

Traumele suferite de către victimelor traficului de persoane, modalități de asistare și protecție adaptate situației specifice și nevoilor individuale a acestora, în vederea reintegrării sociale.

Rolul ONG-urilor în prevenirea traficului de persoane și asistența victimelor.

Colaborarea între instituțiile publice, societatea civilă și reprezentanții sectorului privat în ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului de persoane.

Pentru înscrierea la seria II a cursului vă rugăm accesați link-ul următor: