Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Lect. univ. dr. Livia BRADEA

Data de începere curs: 28.04.2022

Cursul pe care-l propunem are o deschidere largă spre înțelegerea poziției de ghid de turism în relația cu persoane sau grupuri care au curiozitate, interes și atracție pentru un spațiu și doresc să-l cunoască și să-l aprofundeze în dimensiunile naturale, istorice, geografice și culturale specifice. 

Durata cursului: 28.04.2022-14.05.2022

Data evaluării: 16.05.2022

Data acordării atestatelor: 23.05.2022

Taxă curs: 600 lei

(se acordă o reducere de 50% pentru studenții UBB)

MODULUL I

Elemente de legislație de interes în activitatea ghidului de turism:

 • Cunoştinţe din legislaţia turistică generală şi specifică pregătirii şi activităţii ghizilor de turism (în România)
 • Cunoştinţe din legislaţia privind sănătatea şi securitatea muncii, paza şi securitatea la incendii, protecţia mediului aplicabile la activităţile turistice

Elemente de profil socio-uman al ghidului de turism:

 • Competențe culturale și sociale, aptitudini de comunicator de informații, deprinderi de organizare, conducere și relaționare, de decizie și rezolvarea a problemelor
 • Tehnici de comunicare și relaționare
 • Disponibilitate de a lucra în echipă, de a identifica şi asuma sarcinile proprii şi a facilita schimbul de informaţii

MODULUL II

Exercitarea funcţiilor  majore ale ocupaţiei: (I)

 • Identificarea itinerariului, a perioadei activităţii turistice şi a serviciilor turistice contractate în program; abilitatea de a verifica comenzile şi rezervările la prestatorii de servicii
 • Tehnici de lucru. Conducerea eficientă a grupurilor de turişti şi finalizarea cu succes a tururile asumate

Exercitarea funcţiilor  majore ale ocupaţiei: (II)

 • Documentarea temeinică în surse specifice și veridice cu privire la informațiile turistice necesar a fi furnizate la obiectivele turistice și traseul din program
 • Tehnici de lucru. Furnizarea informaţiilor de interes turistic şi de interes general în mod structurat, coerent şi concis  în funcţie de caracteristicile grupului

MODULUL III

Cerinţe şi exigenţe în asigurarea satisfacției turistice:

 • Omogenizarea intereselor și participării prin dezvoltarea relaționării Disponibilitatea ocupațională completă – cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi sentimente – în vederea asigurării unui climat favorabil tuturor turiştilor
 • Manifestarea competențelor specifice ghidului de turism în desfăşurarea acţiunii turistice integral și la parametrii calitativi și cantitativi prevăzuți în scopul satisfacției depline a turiștilor

Cerinţe şi exigenţe de tip administrativ în activitatea ghidului de turism:

 • Cunoştinţe şi deprinderi, atitudini necesare pentru gestionarea cu precizie a fondurilor alocate activităţii turistice
 • Cunoştinţe şi deprinderi, atitudini pentru elaborarea raportului final al activităţii turistice și a decontului justificativ de cheltuieli

MODULUL IV

Pregătirea şi conducerea unei excursii interne pregătită de un turoperator:

 • Pregătirea profesională a excursiei în funcție de specificul grupului și a mijlocului de transport. ¡ Relația cu agenția organizatoare, contactul preliminar (telefonic) cu turiștii, verificarea comenzilor la prestatorii de servicii. ¡Studierea programului (traseu, etape, obiective, cazarea, masa). Consultarea surselor pentru culegerea informațiilor necesar a fi furnizate ¡ Preluarea documentelor de la agenție (lista pasagerilor, programul acțiunii, schema autocarului,  delegația de deplasare, avansul spre decontare, copii ale documentelor  de rezervare a serviciilor, pliante și materiale informative etc ¡
 • Plecarea în acțiunea turistică: întâlnirea cu turiștii și verificarea prezenței, îmbarcarea; prezentarea ghidului și, după caz, a conducătorilor autocarului, furnizarea primelor informații despre programul excursiei și traseu, locul primei cazări.
 • Desfășurarea acțiunii și a activităților turistice prevăzute și opționale. Alegerea strategiilor de comunicarea și relaționare adecvate, furnizarea informațiilor turistice și generale Rezolvarea deficiențelor și nemulțumirilor,  prevenirea tensiunilor în grup.

Sfârșitul călătoriei turistice. Despărțirea amiabilă de participanți, sondaj privind satisfacția turistică  a acestora. Realizarea Raportului final și a decontului către agenția organizatoare

MODULUL V

Dezbatere pentru evaluare și autoevaluare.

În cadrul acestei secvențe, urmează ca mai mulți participanți la curs, în mod benevol, la alegere, să prezinte o serie de itinerarii turistice în România, tururi de oraș. În acest cadru, se vor iniția dezbateri cuprinzând observații, sugestii, opinii privind activitatea ghidului.