Strategia de redactare și publicare a unui articol științific

Seminarul Strategia de redactare și publicare a unui articol științific”, susținut de ALEXANDRU MINEA.

FOLLOW UP

Contact: telefon:  0264-405385;  email: secretariat.fcll@ubbcluj.ro