Rezolvarea unor probleme reale folosind tehnici ale inteligenței artificiale

1. Numele lectorului: Prof.univ.dr. Horea F. POP; Conf.univ.dr. Camelia CHIRA; Prof.univ.dr. Laura DIOȘAN; Lect.univ.dr. Vlad IONESCU
2. Data de începere curs: 15.04.2021
3. Durata cursului: 15.04.2021 – 16.04.2021
4. Data eleberare atestate: 3-7.05.2021

Tematică_Curs