Rezolvarea unor probleme reale folosind tehnici ale Inteligenței Artificiale

Numele lectorului: Prof.univ.dr. Horea F. POP; Conf.univ.dr. Claudia CHIRA; Prof.univ.dr. Laura DIOȘAN; Lect.univ.dr. Vlad IONESCU

Data începere curs: 15.04.2021

Durata cursului: 15.04.2021

Data eliberatea atestate: 3-7.05.2021