Programe de master

șef.lucrări.dr. Anca Daniela STOICA

anca.stoica@ubbcluj.ro

șef.lucrări. Camelia LANG

camelia.lang@ubbcluj.ro

Facultatea de Business

lect.univ.dr. Ionuț-Traian LUCA

ionut.luca@tbs.ubbcluj.ro

conf.univ.dr. Marius BOTA

marius.bota@tbs.ubbcluj.ro

Facultatea de Geografie

prof.univ.dr. Stefan DEZSI

stefan.dezsi@ubbcluj.ro

Facultatea de Istorie şi Filosofie

lect.asoc dr. Raul DĂNCUȚĂ

raul.dancuta@ubbcluj.ro

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

prof.univ.dr. Ion ALBULESCU

ion.abulescu@ubbcluj.ro

conf.univ.dr. Ioana Cristina MAGDAȘ

ioana.magdas@ubbcluj.ro

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

conf.univ.dr. Alexandra Maria DRULE

alexandra.drule@econ.ubbcluj.ro

alexandra.drule@ubbcluj.ro

prof.univ.dr. Adriana TIRON-TUDOR

adriana.tiron@econ.ubbcluj.ro

conf.univ.dr. Ovidiu Niculae BORDEAN

ovidiu.bordean@econ.ubbcluj.ro

prof.univ.dr. Cristian DABIJA

cristian.dabija@econ.ubbcluj.ro

conf.univ.dr. Cristina BOȚA-AVRAM

cristina.botaavram@econ.ubbcluj.ro

conf.dr. Monica Aniela ZAHARIE

monica.zaharie@econ.ubbcluj.ro

Facultatea de Științe Politice și Administrative

prof.univ.dr. Flaviu Călin RUS

rus@fspac.ro

prof.univ.dr. Delia-Cristina BALAȘ

delia.balas@ubbcluj.ro

lect.univ.dr. George Adrian PRUNDARU

prundaru@fspac.ro

lect.univ.dr. Bogdan A. MOLDOVAN

moldovan@fspac.ro

lect.univ.dr. Diana DULF

diana.dulf@publichealth.ro

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

conf.univ.dr. Adina REBELEANU

adina.rebeleanu@ubbcluj.ro