Programe de licență

Facultatea de Business

Lect. univ. dr. Ionuț-Traian LUCA – responsabil program

traian.luca@ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. Oana- Ruxandra Bode – responsabil program

oana.bode@ubbcluj.ro

Facultatea de Drept

Conf. univ. dr. Dan-Andrei POPESCU – responsabil program

dapopescu@law.ubbcluj.ro

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Lect. univ. dr. Andras ALMOS

andras.almos@ubbcluj.ro

Facultatea de Geografie

Prof. univ. dr. Stefan DEZSI

stefan.dezsi@ubbcluj.ro

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Dr. Gheorghe NEGUSTOR – responsabil program

gnegustor@gmail.com

Asist. univ. dr. Janos FODOR – responsabil program

fodorjanos89@gmail.com

Prof. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN – responsabil program

alexbaum7@gmail.com

Asist. univ. dr. Marius GRAD – responsabil program

marius_grad@yahoo.com

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Lect. univ. dr. Ovidiu Sebastian PINTEA – responsabil program

ovidiu.pintea@ubbcluj.ro

Lect. univ. dr. Reka-Marta JANOS – responsabil program

reka.janos@ubbcluj.ro

Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU – responsabil program

ion.abulescu@ubbcluj.ro

Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU – responsabil program

ion.abulescu@ubbcluj.ro

Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU – responsabil program

ion.abulescu@ubbcluj.ro

Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU – responsabil program

ion.abulescu@ubbcluj.ro

Prof. univ. dr. Iuliana ZSOLDOS-MARCHIȘ – responsabil program

marchis_julianna@yahoo.com

Conf. univ. dr. Zoltan DOSA – responsabil program

zdosa@yahoo.com

Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU – responsabil program

ion.abulescu@ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. Andrea HATHAZI – responsabil program

andrea.hathazi@ubbcluj.ro

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Conf. univ. dr. Adina Daniela REBELEANU – responsabil program

adina.rebeleanu@ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. Bela SZABO – responsabil program

bela.szabo@ubbcluj.ro

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Conf. univ. dr. Adrian ZOICAȘ-IENCIU – responsabil program

adrian.zoicas@econ.ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. Roxana STEGEREAN – responsabil program

roxana.stegerean@econ.ubbcluj.ro

Asist. univ. dr. Imre SZEKELY – responsabil program

imre.szekely@econ.ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. Ovidiu Ioan MOISESCU – responsabil program

ovidiu.moisescu@econ.ubbcluj.ro

Lect. univ. dr. Florina Livia Covaci – responsabil program

florina.covaci@econ.ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. Crina Ioana FILIP – responsabil program

crina.filip@econ.ubbcluj.ro

Obiective
Programul de studii are ca obiectiv pregătirea absolvenţilor în domeniul contabilităţii și informaticii de gestiune. Prin acest program de studii se asigură pregătirea necesară obţinerii cunoștinţelor și aptitudinilor pentru un economist-contabil competent inclusiv prin pregătirea necesară accesului la profesiile liberale de: expert contabil, auditor financiar şi evaluator. Planul de învăţământ și fișele disciplinelor sunt astfel concepute încât să dezvolte studenţilor un spirit de antreprenoriat care să-i călăuzească în activitatea lor după terminarea studiilor. Stagiul de practică aduce un plus de valoare reușind să îmbine elementele teoretice însușite la cursuri, laboratoare și seminare cu exigențele mediului economic în care absolvenţii vor profesa.

Conținut și structură
Pe lângă pregătirea de bază inerentă profesiei de economist, această specializare oferă studenţilor familiarizarea cu cele mai noi și avansate aspecte ale cunoașterii în domeniul contabilităţii şi numai. Curricula este concepută pentru a dezvolta absolvenţilor un raţionament profesional autentic necesar în aplicarea reglementărilor contabile privind: gestionarea diferitelor situaţii specifice entităţilor; determinarea sau evaluarea performanţei şi poziţiei financiare a unei entităţi; realizarea de strategii sau politici contabile şi fiscale. De asemenea, discipline precum: Contabilitate managerială, Contabilitate aplicată, Control financiar, Control de gestiune, Evaluarea afacerilor, Audit financiar, Contabilitatea instituţiilor de credit, Contabilitatea instituţiilor publice, contribuie la creşterea spectrului de activitate al absolvenţilor.

Competențe și abilități
Absolvenţii programului de studii vor putea să identifice și să înregistreze operaţiuni economice în contabilitatea entităţii prin utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil. Vor dobândi abilităţi utile în prelucrarea informaţiilor pentru întocmirea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale; reuşind să determine şi să interpreteze indicatorii economico-financiari. Un alt set de competenţe vizează derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil, respectiv a auditului intern şi auditului financiar. La nivel de competenţe transversale ei vor putea identifica rolurile şi responsabilităţile într-o echipă şi aplica tehnici de relaţionare şi muncă eficientă. În plus, ei vor putea identifica oportunităţile de formare continuă şi valorificare eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare profesională.

Conf. univ. dr. Sorin Adrian ACHIM – responsabil program

sorin.achim@econ.ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. Mihaela Daciana ROVINARU – responsabil program

mihaela.rovinaru@econ.ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. Mihai-Florin BĂCILĂ – responsabil program

mihai.bacila@econ.ubbcluj.ro

Conf. univ. dr. Mirela MINICĂ – responsabil program

mirela.minica@ubbcluj.ro

Lect. univ. dr. Izabella KRAJNIK – responsabil program

izabella.krajnik@econ.ubbcluj.ro

Facultatea de Științe Politice și Administrative

Prof. univ. dr. Delia-Cristina BĂLAȘ – responsabil program

delia.balas@fspac.ro

Lect. univ. dr. George Adrian PRUNDARU – responsabil program

prundaru@fspac.ro

Lect. univ. dr. Bianca V. RADU – responsabil program

bianca.radu@fspac.ro

Lect. univ. dr. Bianca V. RADU – responsabil program

bianca.radu@fspac.ro

Lect. univ. dr. Bianaca V. RADU – responsabil program

bianca.radu@fspac.ro

Lect. univ. dr. Bianca V. RADU – responsabil program

bianca.radu@fspac.ro

Facultatea de Studii Europene

Lect. univ. dr. Monica BURCĂ-VOICU – responsabil program

monica.voicu@ubbcluj.ro