Profesor-documentarist

FACULTATEA ISTORIE ȘI FILOSOFIE
TITLUL PROGRAMULUI  Profesor-documentarist
TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc Aprobare MECTS nr. 38125/7.05.2012
TIPUL DE DIPLOMĂ OBȚINUT/ CERTIFICAT/ NUMĂR DE CREDITE/ NUMĂR DE PUNCTE     Certificat de atestare a competenţelor profesionale
PERIOADA DE DESFĂȘURARE/ DURATA 3 semestre
CONDIȚII DE PARTICIPARE Absolvenţi care au finalizat cu diplomă cel puţin studiile universitare de licenţă
COST 1500/an
PERSOANA DE CONTACT Conf.dr. Ionuţ Costea