Produşi chimici inflamabili. Managementul riscurilor de incendiu și analiza lor

FACULTATEA CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ
TITLUL PROGRAMULUI  Produşi chimici inflamabili. Managementul riscurilor de incendiu și analiza lor
TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc Curs postuniversitar de formare continuă(avizat UBB, în curs de acreditare la MECTS)
TIPUL DE DIPLOMĂ OBȚINUT/ CERTIFICAT/ NUMĂR DE CREDITE/ NUMĂR DE PUNCTE     Certificate de atestare a competențelor profesionale specifice programului20 credite
PERIOADA DE DESFĂȘURARE/ DURATA Oricând, la cerere120 ore
CONDIȚII DE PARTICIPARE absolvenți ai unei facultăți de științe
COST 3000 lei
PERSOANA DE CONTACT Monica Toșa mtosa@chem.ubbcluj.ro