Produse farmaceutice și cosmetică

FACULTATEA CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ
TITLUL PROGRAMULUI  Produse farmaceutice și cosmetică
TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc Curs postuniversitar de formare continuă
(acreditat MECTS)
TIPUL DE DIPLOMĂ OBȚINUT/ CERTIFICAT/ NUMĂR DE CREDITE/ NUMĂR DE PUNCTE     Certificate de atestare a competențelor profesionale specifice programului
10 credite
PERIOADA DE DESFĂȘURARE/ DURATA Oricând, la cerere
100 ore
CONDIȚII DE PARTICIPARE absolvenți ai unei facultăți de stiinte (chimie, fizică, biologie, medicină, farmacie)
COST 350 lei
PERSOANA DE CONTACT Monica Toșa mtosa@chem.ubbcluj.ro