Lector: Drd. Darius-Antoniu FERENȚ, Dr. Raul-Ciprian DĂNCUȚĂ

Data de începere curs : 24.07.2023

Obiectivul general:

Parcurgerea cursului va permite cursantului să se familiarizeze cu cele mai importante aspecte legate de domeniul protecției datelor cu caracter personal, concepte, principii, limbaj de specialitate, metode, proceduri de lucru specifice. Abordarea cursului este una bazată pe raportul teorie-practică.

Durata cursului: octombrie 2023

Data evaluării: octombrie 2023

Taxă curs: 1200 lei

Se acordă o reducere de 50% pentru personalul UBB, studenții, masteranzii, doctoranzii și postdoctoranzii din cadrul UBB.

General Data Protection Regulation (GDPR) padlock on european union flag

La finalul parcurgerii tematicii, cursantul trebuie să fie în măsură să:

– conștientizeze importanța asigurării protecției datelor cu caracter personal;

– aibă o atitudine proactivă față de problematica protecției datelor cu caracter personal;

– înțeleagă și să aplice principiile protecției datelor cu caracter personal la locul de muncă și în relație cu persoanele vizate cărora trebuie să le asigure protecția datelor cu character personal;

– cunoască, care sunt activitățile specifice pentru prelucrarea în deplină legalitate a datelor cu caracter personal;

– fie în măsură să inițieze demersuri la locul de muncă pentru implemenatrea unor măsuri de asigudare a protecției datelor cu character personal;

– fie în măsură să verifice subordonații dacă respectă prevederile legale pentru conformarea cu GDPR;

– fie în măsură să propună recomandări pentru îmbunătățirea activității de protecție a datelor cu caracter personal;

– fie în măsură să identifice o încălcare de securitate a protecției datelor cu character personal și să ia măsurile immediate ce se impun; 

 – aibă o atitudine de implicare activă în oferirea de informații persoanelor vizate cărora le asigură protecția datelor cu caracter personal precum și colegilor, șefilor, subordonaților.

Pentru înscrierea la curs vă rugăm accesați link-ul următor: