Principii și elemente de bază privitoare la protecția datelor cu caracter personal

Dr. Raul-Ciprian DĂNCUTĂ 

Dată începere curs – 11.11.2020 

Data eliberare atestate – 03.12.2020 

 Tematica de curs: 

  • Elemente generale privind protecția datelor cu caracter personal 
  • Principiile protecției datelor cu caracter personal 
  • Legalitatea prelucrăriiInformarea și Consimțământul 
  • Drepturile persoanelor vizate 
  • Operatorul de date cu caracter personal. 
  • Securitatea și evidența prelucrărilorMăsuri tehnice și organizatorice 
  • Notificarea încălcărilor de securitate 
  • Reglementări GDPR în domeniul relațiilor de muncăProtecția datelor și dreptul la viață privată la locul de muncă