Istoric

Înființarea Centrului de Formare Continuă și Învățământ la Distanță

În cadrul măsurilor majore privind Reforma Învățământului din România, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității Babeș–Bolyai din 8 septembrie 1997 s-a constituit Centrul de Formare Continuă și Învățământ la Distanță ( C.F.C.I.D.).

Învățământul la distanță și cu frecvență redusă din Universitatea ”Babeș-Bolyai” este organizat în baza Legii educației naționale nr.1/2011, a Ordinului MECTS nr. 6251/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, desfășurarea și normarea activităților didactice la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la nivelul învățământului superior, a reglementărilor Ministerului Educației și ARACIS-ului, a Cartei Universității ”Babeș-Bolyai”, a hotărârilor Senatului Universității ”Babeș-Bolyai” și a Regulamentului de organizare și funcționare al CFCIDFR.

Formarea continuă din Universitatea ”Babeș-Bolyai” este organizată în baza Legii educației naționale nr.1/2011, a OUG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, OM 3163/01.02.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, a reglementărilor Ministerului Educației, a Cartei Universității ”Babeș- Bolyai”, a hotărârilor Senatului Universității ”Babeș-Bolyai” (Regulamentul 4775/22.02.2012 privind organizarea și funcționarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă) și a Regulamentului de organizare și funcționare al CFCIDFR.

Perioada de început

Din anul universitar 1998-1999 se regăsesc în structura universității, sub forma învăţământului la distanţă, cursurile de licenţă la următoarele programe de studii: Știinţe Politice, Istorie, Psihologie, astfel încât anul 2002 aduce prima promoţie de absolvenţi. Din anul universitar 1999-2000, au pornit, pe lângă programele de studii mai sus menţionate şi: Sociologie, Filosofie, Asistenţă Socială, Studii Europene, Managementul Instituţiilor Europene iar din anul universitar 2000-2001 programele de studii: Jurnalism, Psihopedagogie Specială, Asistenţă Managerială, Managementul Afacerilor în Industria Hotelieră, Administraţie Publică şi Biologie.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de Învăţământ superior (modificată şi republicată) au obţinut autorizaţie de funcţionare provizorie următoarele specializări: Istorie (5 ani) şi Filosofie (5 ani) din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie ; Sociologie (5 ani) şi Asistenţă Socială (5 ani) din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială ; Psihologie (5 ani) şi Psihopedagogie specială (5 ani) din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Știinţele Educaţiei; Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (5 ani) din cadrul Facultăţii de Studii Europene; Știinţe Politice (5 ani) din cadrul Facultăţii de Știinţe Politice şi Administrative.

În 2001 au fost depuse dosarele în vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorie pentru specializările Administraţie Publică şi Jurnalism din cadrul Facultăţii de Știinţe Politice şi Administrative, iar în 2003, pentru specializarea Drept din cadrul Facultăţii de Drept şi pentru specializările Economie Agroalimentară; Marketing; Management; Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor; Contabilitate şi Informatică de Gestiune; Finanţe şi Bănci; Relaţii Economice Internaţionale; Statistică şi Previziune Economică; Informatică Economică din cadrul Facultăţii de Știinţe Economice.

Conform Hotărârii Senatului Universităţii Babeş-Bolyai din 24 martie 2003 s-au înfiinţat Oficii I.D. ale Universităţii Babeş-Bolyai în municipiile Timişoara şi Târgu-Jiu, care reprezintă extensii ale Centrului de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă al Universităţii Babeş-Bolyai.

Schimbarea denumirii centrului

Prin Hotărârea Rectoratului UBB nr. 8277 din 3 Mai 2011 denumirea Centrului de Formare Continuă și Învățământ la Distanță (CFCID) se schimbă în Centrul de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă (CFCIDFR).