Consiliul CFCIDFR

CFCIDFR este condus de un Consiliul de conducere cu următoarea componență: Prorectorul responsabil cu formarea continuă și învățământul la distanță, Directorul general CFCIDFR, Directorul adjunct ID-IFR și Directorul adjunct FC la nivel de CFCIDFR, Directorii OIDFR și Directorii de studii la nivelul facultăților.

Componența Consiliului de conducere al CFCIDFR

CFCIDFR
Prof. univ. dr. Bálint MARKÓ

marko.balint@ubbcluj.ro

Conf. univ.dr. Vincențiu-Andrei VEREȘ

vincentiu.veres@ubbcluj.ro

Lect.univ.dr. Romana Emilia CRAMARENCO

romana.cramarenco@ubbcluj.ro

Facultatea de Drept
Lect.univ.dr. Sergiu GOLUB

sgolub@law.ubbcluj.ro

Facultatea de Istorie şi Filosofie
Prof.univ.dr. Ovidiu Ghitta

ovidiu.ghitta@ubbcluj.ro

Conf.univ.dr. Ionuț COSTEA

ionut.costea@ubbcluj.ro

Conf.univ.dr. Tamas LONHART

tamas.lonhart@ubbcluj.ro

Conf.univ.dr. Andrei BERESCHI

andrei.bereschi@ubbcluj.ro

Lect.univ.dr. Ioan MANCI

ioan.manci@ubbcluj.ro

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Lect.univ.dr. Vasile-Daniel CARDOȘ

vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro

Conf.univ.dr. Alexandra Drule

alexandra. drule@econ.ubbcluj.ro

Conf.univ.dr. Mirela MINICĂ

mirela.minica@ubbcluj.ro

Lect.univ.dr. Izabella KRAJNIK

izabella.krajnik@econ.ubbcluj.ro

Lect.univ.dr. Florina Livia COVACI

florina.covaci@econ.ubbcluj.ro

Conf.univ.dr. Corina Ioana FILIP

corina.filip@econ.ubbcluj.ro

Conf.univ.dr. Mihaela Daciana ROVINARU

mihaela.rovinaru@econ.ubbcluj.ro

Prof.univ.dr. Adrian Mihai INCEU

adrian.inceu@econ.ubbcluj.ro

Conf.univ.dr. Roxana STEGEREAN

roxana.stegerean@econ.ubbcluj.ro

Asist.univ.dr. Imre SZEKELY

imre.szekely@econ.ubbcluj.ro

Lect.univ.dr. Voichița RADU

voichita.radu@econ.ubbcluj.ro

Asist.univ.dr. Timea TOCALACHIS

timea.tocalachis@ubbcluj.ro

Facultatea de Biologie şi Geologie
Conf.univ.dr. Iulia LUPAN

iulia.lupan@ubbcluj.ro

Facultatea de Geografie
Prof.univ.dr. Ștefan DEZSI

stefan.dezsi@ubbcluj.ro

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Conf.univ.dr. Adina REBELEANU

adina.rebeleanu@ubbcluj.ro

Conf.univ.dr. Bela SZABO

bela.szabo@ubbcluj.ro

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Lect.univ.dr. Ovidiu Sebastian PINTEA

ovidiu.pintea@ubbcluj.ro

Lect.univ.dr. Kinga SZABÓ

kinga.szabo@ubbcluj.ro

Conf.univ.dr. Dana Amalia JUCAN

dana.jucan@ubbcluj.ro

Prof.univ.dr. Iuliana ZSOLDOS-MARCHIȘ

iuliana.marchis@ubbcluj.ro

Conf.univ.dr. Andrea HATHAZI

andrea.hathazi@ubbcluj.ro

Conf.univ.dr. Ioana Cristina MAGDAȘ

ioana.magdas@ubbcluj.ro

Facultatea de Studii Europene
Lect.univ.dr. Monica BURCĂ-VOICU

monica.voicu@ubbcluj.ro

Facultatea de Business
Lect.univ.dr. Ionuț-Traian LUCA

traian.luca@ubbcluj.ro

Conf.univ.dr. Cristina Fleșeriu

cristina.fleseriu@ubbcluj.ro

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
Lect.univ.dr. Natalia BALOGH

natalia.balogh@ubbcluj.ro

Lect.univ.dr. George Adrian PRUNDARU

prundaru@fspac.ro

Prof.univ.dr. Delia-Cristina BĂLAȘ

delia.balas@fspac.ro

Lect.univ.dr. Diana DULF

diana.dulf@ubbcluj.ro

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Prof.univ.dr. Iosif SANDOR

iosif.sandor@ubbcluj.ro

Atribuțiile Consiliului de conducere al CFCIDFR

 • Dezvoltarea și managementul programelor universitare și postuniversitare ID și IFR;
 • Implementarea deciziilor, reglementărilor și recomandărilor ARACIS, Consiliului de administrație, Senatului și Rectoratului UBB;
 • Elaborarea strategiilor și politicilor de întărire și extindere a programelor universitare și postuniversitare ID și IFR;
 • Formularea de recomandări către Oficiile de învățământ la distanță și cu frecvență redusă (OIDFR) ale facultăților;
 • Inițierea de reglementări privind organizarea și derularea activităților ID și IFR la nivelul universității;
 • Aprobarea inițierii de programe universitare și postuniversitare ID și IFR la programele de studii acreditate;
 • Asigurarea menținerii și augmentării standardelor de calitate a programelor universitare și postuniversitare ID și IFR;
 • Supervizarea managementului financiar al programelor universitare și postuniversitare ID și IFR;
 • Implementarea tehnologiilor comunicaționale și informaționale de ultimă generație în sistemul ID și IFR;
 • Stabilirea priorităților anuale și alocarea de resurse din fondurile CFCIDFR pentru asigurarea îndeplinirii acestor priorități;
 • Susținerea de cursuri de formare, specializare, perfecționare a personalului implicat în toate activitățile desfășurate prin CFCIDFR.