Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Lect. dr. Daniel-Cosmin ANDRONACHE

Data de începere curs: 29.10.2021

Cursul își propune familiarizarea cursanților cu specificul predării în mediul online,  metodele interactive de predare-învățare, metodele eficiente de evaluare în mediul online și facilitățile platformelor educaționale. 

Durata cursului: 29.10.2021-06.11.2021

Data evaluării: –

Data acordării atestatelor: 16.11.2021

Taxă curs: 0 lei

Designul cursurilor și seminarelor on-line;
Implicațiile teoriei cognitiviste în procesul de predare-învățare online;
Implicațiile teoriei constructiviste în procesul de predare-învățare online;
Implicațiile teoriei social-constructiviste în procesul de predare-învățare online.
Tehnici de comunicare și relaționare on-line cu studenții;
Platforme pentru realizarea unor comunități de învățare on-line;
Metode și tehnici de predare specifice și adaptate mediului on-line;
Feedback-ul: condiție pentru evaluarea și autoreglarea predării-învățării on-line.