PLANURI DE AFACERI

Facultatea de Studii Europene

Conf.univ.dr. Florin DUMA
Dată începere curs – 01.11.2019
Număr de ore – 24
Tarif – Plata lectorului pentru desfășurarea acestui curs în peroada 01.11.2019 – 23.11.2019 a fost asigurată din FDI UBB – Facilitarea incluziunii tinerilor în mediul academic și pe piața muncii – Inclus UBB. – CNFIS-FDI-2019-0363. În consecință, cursul a fost asigurat în regim de gratuitate pentru cursanții înscriși.
Data eliberare atestate – 06.12.2019

Tematica de curs:  Planuri de Afaceri

 • Căutarea și alegerea ideii de afacere.
 • Descrierea afacerii şi a produselor sau serviciilor oferite. Stabilirea obiectivelor.
 • Studiul şi analiza pieței.
 • Strategia de marketing.
 • Resursele umane.
 • Evaluarea investițiilor necesare.
 • Proiecții financiare și indicatori financiari.
 • Analiza pragului de rentabilitate.
 • Sursele de finanțare ale afacerii.
 • Controlul afacerii.
 • Anexele planului de afaceri.
 • Susținerea planului de afaceri.

Bibliografie:

 • Barrow C., Barrow P., Brown R. – “Ghidul întocmirii planului de afaceri”,  Casa Carții de Știință, Cluj-Napoca, 2002
 • McKeever, Mike – How to write a business plan, Nolo, 11th edition, 2012

 Titular curs: Florin DUMA

Contact: telefon: 0264-405385; email: secretariat.fcll@ubbcluj.ro