Pedagogia clasei incluzive

FACULTATEA PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
TITLUL PROGRAMULUI  Pedagogia clasei incluzive
TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc Program de formare continuă tip „modul lung” (categoria 2), acreditat prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6545/12.12.2011(Direcţia Formare Continuă din Învăţământul preuniversitar)
TIPUL DE DIPLOMĂ OBȚINUT/ CERTIFICAT/ NUMĂR DE CREDITE/ NUMĂR DE PUNCTE     Certificat – 25 credite
PERIOADA DE DESFĂȘURARE/ DURATA 3 ani(2011 – 2014)
CONDIȚII DE PARTICIPARE Cadre didactice din învăţământul preuniversitar
COST 600 lei
PERSOANA DE CONTACT Conf. univ. dr. Ion Albulescualbulescum@yahoo.com