Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Lect. univ. dr. Camelia ROȘU; Lect. univ. dr. Eduard GIURGI; Conf. univ. dr. Eugen JURCĂ; Dr. Diana VASILE

Data de începere curs: 02.05.2022

Cursul, prin expuneri teoretice și seminari practice, oferă preoților o actualizare a formării lor pastorale cu referire la criza familiei și modalităților de sprijinire a acesteia de către preoți.

Durata cursului: 02.05.2022-06.05.2022

Data evaluării: 06.05.2022

Data acordării atestatelor: 18.05.2022

Taxă curs: 100 lei

 

Ultimele decenii au înregistrat adâncirea crizei familiei. Biserica Catolică, fiind conștientă de consecințele grave ale acestui fenomen asupra persoanelor, comunităților și a societății, a solicitat tuturor episcopilor și preoților să privească familia ca o prioritate în planul lor pastoral. Papa Francisc, prin Exortația apostolică „Amoris laetitia” (2016), exprimă viziunea catolică actuală asupra pastorației familiilor și de aceea este necesar ca preoții să o cunoască și să o pună în practică. Documentul pontifical subliniază de asemenea faptul că o bună pregătire pastorală este importantă „și în vederea situațiilor speciale de urgență determinate de cazurile de violență familială și de abuz sexual” (nr. 204). Cursul, prin expuneri teoretice și seminarii practice, încearcă să răspundă acestor necesități, oferind preoților o actualizare a formării lor pastorale cu referire la acest subiect.

  1. Însoțirea spirituală și consilierea familiilor aflate în criză.
  2. Abordarea canonică și legislativă a abuzurilor.
  3. Traumele infantile: subiect al interesului școlii, părinților și al catehezei familiale.
  4. Abuzul sexual și traumatizarea sexuală.