Manager de Proiect

FACULTATEA STUDII EUROPENE
TITLUL PROGRAMULUI  Manager de Proiect
TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc postuniversitar de perfecţionare
TIPUL DE DIPLOMĂ OBȚINUT/ CERTIFICAT/ NUMĂR DE CREDITE/ NUMĂR DE PUNCTE     Certificat de absolvire/Număr de credite=40
PERIOADA DE DESFĂȘURARE/ DURATA martie – iunie 2013
CONDIȚII DE PARTICIPARE interviu şi selecţia dosarelor de înscriere, ţinând cont de rezultatele studiilor universitare ale candidaţilor şi de specificul activităţii profesionale ale acestora
COST 1400
PERSOANA DE CONTACT Dr. Gina Tămaş, e-mail: tamasgina@yahoo.com