Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Lect. univ. dr. Marius LAZĂR

Data de începere curs: 10.10.2022

Subcontinentul Indian este regiunea cu cea mai numeroasă populație musulmană. Deși istoria politică, religioasă, socială, culturală, artistică a Islamului în lumea indiană este lungă (încă din secolul al VIII-lea) și extrem de bogată, ea rămâne încă foarte puțin cunoscută și cercetată. În acest sens, obiectivul central al cursului este tocmai acela de a oferi o perspectivă generală asupra acestei complexități, într-o dublă dimensiune, cronologică și geografică.

Durata cursului: 10.10.2022-01.03.2023

Data evaluării: 02.04.2023

Data acordării atestatelor: 01.06.2023

Taxă curs: 1000 lei

(se acordă o reducere de 50% pentru personalul UBB)

 • Ceilalți cursanți: 10% pentru două cursuri, 15% pentru trei cursuri, 20% pentru 4 cursuri, 25% pentru cinci cursuri, 30% pentru șase sau mai multe cursuri.
 • Posibilitatea de a plăti în două tranșe (pentru fiecare semestru, separat)

Obiective generale: Subcontinentul Indian este regiunea cu cea mai numeroasă populație musulmană: în jur de o treime (aproape 600 milioane de adepți) din numărul total al musulmanilor din lume se află în statele de aici, în primul rând în Pakistan (locul 2 mondial, 223 milioane), India (locul 3 mondial, 200 milioane) și Bangladesh (locul 4 mondial, 153 milioane). Dar, deși istoria politică, religioasă, socială, culturală, artistică a Islamului în lumea indiană este lungă (încă din secolul al VIII-lea) și extrem de bogată, ea rămâne încă foarte puțin cunoscută și cercetată. Obiectivul central al cursului este tocmai de a oferi o perspectivă generală asupra acestei complexități, într-o dublă dimensiune, cronologică și geografică.   

Structura cursului:

 1. Intrarea Islamului în regiunile indiene (secolele VIII-XII)
 • Islamul în Asia de Sud: caracteristici generale
 • Comercianți, misionari și cuceritori: primele contacte ale musulmanilor cu India
 • Fondarea statelor arabo-musulmane în valea Indusului: dinastia Habbari din Sind (841-1024) și Emiratul de Multan (855-1010)
 • Drumul spre India: Mahmud din Ghazna și invaziile ghaznavide
 • Imperiul ghurid și integrarea Indiei de Nord în lumea islamică
 1. Sultanatul din Delhi (1206-1526)
 • Dinastia mamelucă (1206-1290)
 • Dinastia Khalji (1290-1320)
 • Dinastia Tughlaq (1321-1414)
 • Dinastia Sayyid (1414-1451)
 • Dinastia Lodi (1451-1526)
 1. Statele musulmane medievale
 • Dinastiile din Sind: Soomra (1026-1351), Samma (1351-1524), Arghun (1520-1591), Tarkhan (1554-1591),
 • Statele din Multan: Sultanatul din Multan (1445-1540), dinastia Mirani (1550-1787)
 • Statele din nordul Indiei: Sultanatul Jaunpur (1394-1479), Sultanatul Gujarat (1407-1573), Sultanatul Malwa (1392-1562), Imperiul Sur (1540-1556), Sultanatul din Bengal (1352-1576), dinastia Raees din Chitral (1320-1570),
 • Statele din centrul Indiei: Sultanatul Khandesh (1382-1601), Sultanatul Bahmani (1347-1527), Sultanatele din Deccan (1489-1687): Bidar, Ahmadnagar, Berar, Bijapur, Golconda
 1. Construcția Islamului în spațiul indian în perioada medievală
 • Geneza unei societăți musulmane și relațiile cu celelalte comunități indiene
 • Viața religioasă și spirituală: rolul central al confreriilor sufite
 • Arta și arhitectura indo-musulmană în perioada pre-mogulă
 1. Imperiul Mogul (1) – istoria politică
 • Începuturile: Babur și Humayun (1526-1556)
 • Epoca de apogeu (1556-1707) – „Marii Moguli”: Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb
 • Decăderea (1707-1857)
 1. Imperiul Mogul (2) – societate și cultură
 • Instituțiile statului și gestiunea puterii
 • Societatea în perioada mogulă
 • Viața intelectuală și religioasă
 • Arta și arhitectura: apogeul sintezei indo-persane
 1. Dinastiile musulmane post-mogule
 • Fragmentarea imperiului mogul, resurecția politică hindusă și expansiunea britanică în India
 • Dinastiile din Sind: Kalhora (1701-1783), Talpur (1783-1843) și din nord-vestul Indiei: dinastia Katoor din Chitral (1570-1947), Hanatul de Kalat (1666-1955), statul Bahawalpur (1727-1947), statul Khaipur (1783-1947), statul Dir (1626-1969), statul Las Bela (1742-1955), statul Kharan (1697-1955), statul Makran (1898-1955)
 • Dinastiile din India de Nord: regatul Rohilkhand (1721-1774) – statul Rampur (1774-1947), statul Bhopal (1723-1847), statul Oudh (1732-1858), statul Junagadh (1730-1948), Nawabii de Bengal (1717-1880)
 • Dinastiile din India Centrală și de Sud: statul Hyderabad (1724-1949), sultanatul carnatic (1692-1855)
 1. Islamul și musulmanii în India Britanică
 • Reorganizarea politico-administrativă și gestiunea economică a teritoriilor indiene aflate sub control britanic direct
 • Revolta cipailor (1857-1858) și consecințele sale
 • Integrarea politică, socioeconomică, militară a musulmanilor în British Raj
 • Sociologia religioasă a Islamului indian în perioada dominației britanice
 1. Curentele de renaștere islamică din secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea
 • Universitatea din Aligarh
 • Mișcarea Deobandi
 • Mișcarea Barelwi
 • Ahl-i Hadith
 • Ahmadiyya
 • Tablighi Jamaat
 • Mișcarea Khilafat
 1. Islamul în Pakistan (1)
 • Geneza statului Pakistan: Liga Musulmană și ideea „națiunii musulmane”
 • Problema statutului Islamului în istoria constituțională, politică și juridică pakistaneză
 • Islamizarea câmpului politic și public pakistanez: partidele religioase
 • Instrumentalizarea internă și externă a Islamului de către stat
 1. Islamul în Pakistan (2)
 • Complexitatea comunitaristă a societății pakistaneze: etnii, confesiuni, triburi, caste, ghilde profesionale. Importanța legăturilor de sânge (biradari, qaum)
 • Sufism și pietate populară
 • Conflictele și violențele intersectare și interconfesionale
 • Talibanii pakistanezi (Tehrik-e Taliban Pakistan). Ascensiunea mișcărilor jihadiste
 1. Islam și islamism în Kashmir
 • Dinastiile musulmane din Kashmir: Trakhan (780-1821), Maqpon (1190-1840), Sultanatul Kashmirului (1339-1586).
 • Perioada dominației mogule (1586-1752), afghane (1752-1819) și Sikh (1820-1846); integrarea în British Raj – statul princiar Jammu și Kashmir (1846-1947)
 • Identitățile și tradițiile etno-culturale, religioase, regionaliste
 • Consecințele partiției Kashmirului după 1948: traiectoriile politice și sociale specifice ale celor două teritorii
 • Contestarea naționalist-islamică în Kashmirul indian. Emergența mișcărilor jihadiste și impactul lor local și regional
 1. Formele Islamului în India contemporană
 • Caracteristici demografice și socioeconomice. Religie și stat în India
 • Curentele musulmane și structurile lor asociative
 • Participarea politică și publică a comunității musulmane indiene
 • Tensiunile și violențele interconfesionale
 1. Islamul în Bangladesh, Nepal, Sri Lanka
 • Dubla identitate, etnică și religioasă, a Bengalului Oriental
 • Pakistanul Oriental și drumul spre independență: fondarea Bangladesh-ului (1971)
 • Structurile religioase și asociative musulmane
 • Islam și stat în Bangladesh
 • Minoritățile musulmane în Nepal și Sri Lanka

Bibliografie selectivă

 • Abraham Eraly, The Mughal World. Life in Indias Last Golden Age, Penguin Books, 2007
 • Ali Riaz, Christine Fair (eds.), Political Islam and Governance in Bangladesh, Routledge, 2010
 • Anna Suvorova, Muslim Saints of South Asia: The Eleventh to Fifteenth Centuries, Routledge, 2004
 • Aziz Ahmad, An Intellectual History of Islam in India, Edinburgh University Press, 1969
 • Barbara Metcalf, Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900, Princeton University Press, 1982
 • Burjor Avari, Islamic Civilization in South Asia. A History of Muslim Power and Presence in the Indian Subcontinent, Routledge, 2013
 • Christophe Jaffrelot (coord.), Le Pakistan, Fayard, 2001
 • Iftikhar Malik, The History of Pakistan, Greenwood Press, 2008
 • Jamal Malik, Islam in South Asia: A Short History, Brill, 2008
 • Louis Frédéric, LInde de lIslam, Arthaud, 1989
 • Marc Gaborieau, „Muslims in the Hindu Kingdom of Nepal”, in T. N. Madan (ed.), Muslim Communities of South Asia. Culture, Society and Power, Manohar, 1995, pp. 211-240
 • Marc Gaborieau, Un autre Islam: Inde, Pakistan, Bangladesh, Albin Michel, 2007
 • Michael Fischer, A Short History of the Mughal Empire, B. Tauris, 2016
 • Mohamed Mauroof, „Aspects of Religion, Economy, and Society among the Muslims of Sri Lanka”, in T. N. Madan (ed.), Muslim Communities of South Asia. Culture, Society and Power, Manohar, 1995, pp. 469-492
 • Muhammad Ashraf Wani, Islam in Kashmir (Fourteenth to Sixteenth Century), Oriental Publishing House, 2004
 • Muhammad Qasim Zaman, Islam in Pakistan. A History, Princeton University Press, 2018
 • Peter Jackson, The Delhi Sultanate. A Political and Military History, Cambridge University Press, 1999
 • K. Parmu, Muslim Rule in Kashmir, 1320-1819, People’s Publishing House, 1969
 • Sufia Uddin, Constructing Bangladesh: Religion, Ethnicity, and Language in an Islamic Nation, The University of North Carolina Press, 2006
 • Victoria Schofield, Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War, I.B. Tauris, 2021