Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Prof. univ. dr. Anca DAN

Data de începere curs: 01.03.2023

Cursul explică metodele de abordare critică a datelor geografice și a surselor arheologice și istorice la zi, într-o regiune strategică pentru România, în toate epocile, ținând cont de contextul și de natura lor. Se arată celor ce sunt interesați de geografie, istorie, literatură, jurnalism cum poate fi concepută o istorie a unei zone de contact (middle ground) pe termen lung (longue durée), folosind concepte precum network theory sau transferts culturels și abordând critic concepte precum popor (ethnos), națiune, cultură, civilizație sau identitate.

Durata cursului: 01.03.2023-01.07.2023

Data evaluării: 01.09.2023

Data acordării atestatelor: 20.09.2023

Taxă curs: 1000 lei

(se acordă o reducere de 50% pentru personalul UBB)

 • Ceilalți cursanți: 10% pentru două cursuri, 15% pentru trei cursuri, 20% pentru 4 cursuri, 25% pentru cinci cursuri, 30% pentru șase sau mai multe cursuri.
 • Posibilitatea de a plăti în două tranșe (pentru fiecare semestru, separat)

 

Obiective generale: Cunoașterea spațiului Mării Negre, a culturilor arheologice și a societăților istorice care au locuit pe țărmurile ei din Paleolitic și până astăzi, a celor mai importante documente (texte, imagini, mobilier sau monumente), a evenimentelor geopolitice majore, a factorilor ce le-au determinat și a efectelor lor, a revendicărilor identitare din țara noastră și de la vecini, pentru a înțelege mai bine legăturile complexe dintre Asia și Europa, Orient și Occident

Competențe profesionale: Cursul explică metodele de abordare critică a datelor geografice și a surselor arheologice și istorice la zi, într-o regiune strategică pentru România, în toate epocile, ținând cont de contextul și de natura lor. Se arată celor ce sunt interesați de geografie, istorie, literatură, jurnalism cum poate fi concepută o istorie a unei zone de contact (middle ground) pe termen lung (longue durée), folosind concepte precum network theory sau transferts culturels și abordând critic concepte precum popor (ethnos), națiune, cultură, civilizație sau identitate.

Structura cursului:

 1. Marea Neagră: elemente de oceanografie și geografie
 • Diferite nume antice și moderne ale Mării Negre
 • Structura și formarea Mării Negre și a Mării de Azov
 • Strâmtorile Bosfor și Kertch
 • Variațiile de nivel ale mării
 • Configurația, evoluția climatică și ecologia coastelor și a fluviilor
 1. Preistoria Mării Negre
 • Culturile arheologice paleolitice, mezolitice și neolitice
 • Mitul și teoriile potopului (biblic) la marea Neagră: legăturile cu Mediterana
 • Aurul și vinul din Caucaz (Georgia actuală)
 • Teorii despre indo-europeni
 • Arama, bronzul, migrațiile și legăturile comerciale
 1. Protoistoria Mării Negre
 • Cimerienii și Argonauții: mituri grecești sau realitate?
 • Culturile arheologice din Prima Epocă a Fierului
 • Sosirea grecilor: primele apoikiai ioniene, colonizarea megariană
 1. Atena și Macedonia în Marea Neagră
 • Epoca clasică și expediția atheniană a lui Pericles
 • Mitul Amazoanelor
 • Filip, Alexandru și Lisimah
 1. Primul imperiu pontic și cucerirea romană
 • Mithridate VI Eupator și războaiele cu Roma
 • Mitul Ifigeniei în Taurida și al lui Ahile pe Insula Șerpilor
 • Cucerirea romană
 • Strabon și Ovidiu
 1. 6. Romani, sciți, sarmați, alani și caucazieni, goți, huni
 • Cucerirea romană în epoca imperială
 • Fondarea Constantinopolului
 • Diviziunea Imperiului Roman și căderea Occidentului
 • Barbari reali și imaginari în stepă
 • Invaziile barbare ale Antichității Târzii: mit sau realitate? Mărturii ADN, arheologice și istorice
 • Cauzele migrațiilor: schimbări climatice și ecologice
 • Creștinarea: legendele Apostolului Andrei în Sciția; biserici vechi pe litoral
 1. Bizantini, slavi și bulgari
 • Abandonul și recucerirea bizantină
 • Slavii și varegii; așa-zisa Rusie Kieveană
 • Bulgarii: migrații, formarea Marii Bulgarii în Nordul Mării Negre și a imperiilor bulgare în Vest; războaiele cu bizantinii; dezbaterile despre Dobrogea
 • Maghiarii și regatul ungar
 • Pecenegii și cumanii

8. Negustori genovezi și venețieni; sfârșitul Bizanțului; războinici tătari, turci și turco-mongoli

 • Centrele comerciale genoveze și venețiene

 • De la Hoarda de Aur la Khanatul Crimeei
 • Imperiul Trapezuntului
 • Imperiul Otoman
 • Timur Lang
 1. Valahi și moldoveni, unguri, lituanieni și polonezi văzuți de cartografi și călători
 • Marele Ducat al Lituaniei
 • Regatul Polon
 • Moldova și Valachia: formare și expansiune la marea Neagră
 • Ce înseamnă Basarabia?
 • Principalii călători străini și poveștile lor despre litoralul mării Negre
 1. A Treia Romă: Rusia de la cnezat la imperiu; cazacii
 • Istoria Rusiei moscovite
 • Cucerirea stepei, a Crimeei și a Tamanului
 • Reurbanizarea litoralului Mării Negre
 • Cazacii
 • Războaiele ruso-turce 1
 1. Marea Neagră în secolul formării statelor naționale
 • Războaiele ruso-turce 2 (independența Greciei)
 • Războiul Crimeei
 • Comisia europeană a Dunării
 • Războaiele ruso-turce 3 (independența României)
 • Schimburile de populații
 1. Diasporele circumpontice: evrei, armeni, minorități religioase rusești (vechi-credincioși), grecii pontici, germanii, rromii
 • Evreii din Antichitate până în sec. XX
 • Armenii
 • Grupările religioase rusești: lipovenii
 • Grecii pontici
 • Germanii
 • Rromii
 1. Cele două războaie moderne și epoca comunistă
 • Primul Război Mondial
 • Revoluția bolșevică și formarea URSS; deportările
 • Ucraina
 • România
 • Georgia
 • Turcia kemalistă
 • Al Doilea Război Mondial
 • Marea Neagră între Pactul de la Varșovia și NATO
 1. De la Cortina de Fier la Războiul din Ucraina: drept, resurse, patrimoniu, război
 • Crimea, Tamanul și marile porturi ale Mării Negre
 • Resursele militare
 • Drept internațional și căi de navigație
 • Patrimoniul artistic al Mării Negre
 • Periplu literar și privat în jurul Mării Negre.

 Bibliografie selectivă

 • Ghe. Brătianu, La mer Noire: des origines à la conquête ottomane, 1969
 • Ch. King, The Black Sea: a history, 2004
 • Şerban Papacostea, La mer Noire: carrefour des grandes routes intercontinentales, 1204-1453, 2006.
 • Iaroslav Lebedynsky, La Crimée: des Taures aux Tatars, 2014.