Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Lect. univ. dr. Dan RUSCU

Data de începere curs: 05.10.2022

Obiectivul major al acestui curs este dobîndire a unor cunoştinţe fundamentale şi a unei imagini de ansamblu asupra evoluţiei creştinismului în contextul cultural al lumii mediteraneene, din sec. I pînă în sec. VI.

Durata cursului: 05.10.2022-01.03.2023

Data evaluării: 15.03.2023

Data acordării atestatelor: 01.06.2023

Taxă curs: 1000 lei

(se acordă o reducere de 50% pentru personalul UBB)

 • Ceilalți cursanți: 10% pentru două cursuri, 15% pentru trei cursuri, 20% pentru 4 cursuri, 25% pentru cinci cursuri, 30% pentru șase sau mai multe cursuri.
 • Posibilitatea de a plăti în două tranșe (pentru fiecare semestru, separat)

Obiectivele cursului: Dobîndirea unor cunoştinţe fundamentale şi a unei imagini de ansamblu asupra evoluţiei creştinismului în contextul cultural al lumii mediteraneene, din sec. I pînă în sec. VI; înţelegerea procesului de răspîndire a creştinismului în bazinul Mediteranei, atît pe orizontală (teritorial), cît şi pe verticală (de la baza societăţii spre elite) şi a proceselor care au însoţit acest fenomen; înţelegerea fenomenului aculturaţiei creştinismului în lumea greco-romană; cunoaşterea şi înţelegerea componentelor fundamentale ale creştinismului antic (tradiţia, dogmele, textele sacre) şi a proceselor care au dus la cristalizarea lor.

Structura cursului:

 1. Introducere
 2. Originile iudaice ale creştinismului
 3. Primele comunităţi şi începuturile misiunii
 4. Articularea identităţii creştine: Scriptura şi tradiţia
 5. Relaţiile creştinismului cu statul roman
 6. Articularea structurilor Bisericii
 7. Constantin şi „pacea Bisericii”
 8. Naşterea teologiei: conciliile ecumenice
 9. Între căutarea perfecţiunii şi slujirea aproapelui: monahismul
 10. Imperiul creştin – de la Constantin la Theodosius I
 11. Creştinismul şi cultura clasică
 12. Comunităţile creştine din afara Imperiului roman
 13. Imperiul creştin şi rezistenţa păgînă – de la Theodosius I la Iustinian
 14. Naşterea limbajului artistic al creştinismului

Bibliografie selectivă:

 • Brown, P., Întemeierea creştinismului occidental, Bucureşti 2002
 • Brown, P. Cultul sfinţilor: apariţia şi rolul său în creştinismul latin, Timişoara 1996
 • Chadwick, H., The Early Church, London 1993
 • Frend, W.H.C., The Rise of Christianity, Philadelphia 1985
 • Marrou, H. I., Biserica în Antichitatea Târzie, Bucureşti 1999
 • Moreschini, C., Istoria literaturii creştine vechi greceşti şi latine, vol. I-II, Bucureşti 2013
 • Pelikan, J., Tradiţia creştină. vol. 1. Naşterea tradiţiei universale (100-600), Bucureşti 2004