Istoria bisericii în cateheza şcolară

ACULTATEA TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ
TITLUL PROGRAMULUI  Istoria bisericii în cateheza şcolară
TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc CNFP
TIPUL DE DIPLOMĂ OBȚINUT/ CERTIFICAT/ NUMĂR DE CREDITE/ NUMĂR DE PUNCTE     Certificat de absolvire/10 credite
PERIOADA DE DESFĂȘURARE/ DURATA 20.07.-04.08.2013
CONDIȚII DE PARTICIPARE

Diplomă de licenţă

COST 100 lei
PERSOANA DE CONTACT Dr. Gál Lászlóromkaterstan@gyrke.uab.ro