Facultatea de Istorie și Filosofie

Islamismul Contemporan: Ideologii, Actori, Strategii Politice și Militare

1. Numele lectorului: Cercet.Dr. Dan DEAC, Lect.univ.dr. Marius LAZĂR

2. Data de începere curs:  01.11.2021

Obiectivul general: Cunoașterea aspectelor ideologice, politice și militante ce caracterizează procesele de reislamizare din perioada modernă și contemporană în Orientul Mijlociu, Africa de Nord și spațiul european

Competențe profesionale: Aplicarea cunoștințelor asimilate pentru analiza evenimentelor istorice, politice, militare din cadrul lumii musulmane contemporane; capacitatea de a valoriza competențele teoretice dobândite pentru situațiile de negociere, gestiune post-conflict, cercetare pe teren, diseminarea cunoștințelor în mediile științifice sau în spațiul public, continuarea activității de cercetare prin integrarea în programe de studii naționale sau internaționale.

Durata cursului:  01.11.2021 – 01.07.2022

Data evaluării:  04.09.2022

Data acordării atestatelor: 25.09.2022

Taxă curs: 1500 lei

(se acordă o reducere de 50% pentru studenți, personal UBB )