Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Lect. univ. dr. Marius LAZĂR

Data de începere curs: 01.11.2021

Cursul oferă cunoașterea aspectelor ideologice, politice și militante ce caracterizează procesele de reislamizare din perioada modernă și contemporană în Orientul Mijlociu, Africa de Nord și spațiul european.

Durata cursului: 01.11.2021-01.07.2022

Data evaluării: 04.09.2023

Data acordării atestatelor: 25.09.2022

Taxă curs: 1500 lei

(se acordă o reducere de 50% pentru personalul UBB)

Competențe profesionale: Aplicarea cunoștințelor asimilate pentru analiza evenimentelor istorice, politice, militare din cadrul lumii musulmane contemporane; capacitatea de a valoriza competențele teoretice dobândite pentru situațiile de negociere, gestiune post-conflict, cercetare pe teren, diseminarea cunoștințelor în mediile științifice sau în spațiul public, continuarea activității de cercetare prin integrarea în programe de studii naționale sau internaționale

Structura:

Islam politic și militant. Caracteristici generale

 • Clarificări conceptuale: Islam/islamism, Islam politic, renaștere islamică, fundamentalism, post-islamism etc.
 • Islam și politică în perspectivă istorică.
 • Originile intelectuale și sociopolitice ale resuscitării identităților islamice în lumea musulmană contemporană
 • Istoriografia problematicii Islamului politic și militant

Criza identității islamice în epoca modernă

 • Politicile moderniste coloniale, laicizare, emergența elitelor occidentalizate
 • Islamul ca suport identitar și mobilizator al rezistenței anticoloniale: Algeria, Maroc, Libia, Sudan
 • Un model naționalist: Renașterea arabă (al-Nahda)
 • Islah și primii gânditori reformiști: Jamal el-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida
 • Disoluția califatului, noi state naționale, laicizare și etatizarea Islamului oficial

Ideologie, activism social și politic: Frăția Musulmană în Egipt

 • Islamul popular: rolul confreriilor sufite, mawlid, pietisme colective
 • Influența Islamului și a islamismului egiptean în lumea sunnită. Rolul universității al-Azhar în universalizarea unui Islam sunnit oficial
 • Hassan al-Banna și programul ideologic și de acțiune al Frăției Musulmane în perioada clasică
 • Sayyid Qutb: exegeză radicală a Tradiției și justificarea activismelor violente

Dinamicile Islamul politic și militant egiptean

 • Mișcările islamiste radicale: al-Takfir wa’l Hijra, al-Gama’a al-Islamiyya, al-Jihad
 • Istoria dificilă a Frăției egiptene, de la Nasser la Mubarak
 • Noile mobilizări islamiste în Egiptul post-Mubarak
 1. Frăția Musulmană și mișcările islamiste în Mashreq
 • Islam oficial vs. Islam contestatar: confiscarea discursului islamic de către regimurile politice arabe
 • Asabiyya, islamism și violențe în Siria ba’thistă
 • Frăția în Palestina: Hamas și instrumentalizarea naționalistă a islamismului
 • O complexă interacțiune ideologico-politică cu monarhiile musulmane: Frații Musulmani în Iordania și în Golful Persic
 1. Islam și islamism în Africa de Nord (1)
 • Specificitățile tradiției islamice în Africa de Nord
 • Shurafa’, Islam popular și Islam politic în Maroc
 • Etatizarea Islamului și contestări islamiste în Tunisia
 1. Islam și Islamism în Africa de Nord (2)
 • Mișcările islamiste în Algeria: eșec politic și violențe
 • Instrumentalizarea politică a Islamului în Libia lui Gaddafi
 • Islamul politic în Sudan și Sahel

 Wahhabismul și strategiile panislamice saudite

 • Conservatorismul wahhabit și resuscitarea neohanbalismului
 • Ulamași ‘Umara: simbioza religie-politică în statul saudit
 • Exportarea modelului wahhabit în lumea musulmană
 • Al-Sahwa și contestarea islamistă a establishment-ului politico-religios saudit
 • Structurile și politicile panislamice
 1. Șiismul militant în Iran
 • Caracteristicile ethosului șiit
 • Istoria și specificitatea șiismului iranian.
 • Politizarea doctrinei șiite. De la taqiya la velayet-e faqih
 • Revoluția iraniană și islamizarea câmpului public și politic în Iranul republican
 • Islamizarea politicii externe iraniene. Succesele și limitele exportului revoluționar

Renașterea șiită în spațiul musulman

 • Șiism și rezistență în Irakul modern
 • Ascensiunea comunitară a șiismului libanez: de la Musa al-Sadr la Hezbollah
 • Comunitățile șiite în Golful Persic: între integrare economică și activism politic contestatar
 1. Reislamizarea Turciei contemporane
 • Reforma kemalistă: laicitate și ocultarea moștenirii islamico-otomane
 • Resuscitarea rolului social și religios al confreriilor
 • Eșecul secularizării și construcția unui Islam modernist
 • Ascensiunea politică a partidelor islamiste
 1. Islamul în Caucaz și Asia Centrală: între recuperarea tradițiilor istorice și noile curente islamiste
 • Rolul fundamental al Islamului tradițional: confrerii și cultul sfinților
 • Identitate musulmană și rezistență națională în Daghestan și Cecenia
 • Construcția ideologică și sociologică a unui Islam „oficial” în Asia Centrală în perioada ruso-sovietică.
 • Importarea Islamului politic și radicalizarea câmpului musulman autohton în Caucaz și în republicile ex-sovietice

 Islam politic și militant în Pakistan/India

 • Structurile tradiționale ale Islamului în spațiul indo-pakistanez: secte, școli, confrerii, madrasale, mișcări populare
 • Influența unui ideolog islamist: al-Mawdūdī. Islamizarea câmpului politic și public pakistanez
 • Ascensiunea mișcărilor jihadiste în Pakistan.
 • Conflicte și violențe interconfesionale: musulmani/hinduși, musulmani/creștini, sunniți/șiiti, sunniți/ismaelieni
 1. Afganistan: solidarități comunitariste, Islam și rezistență
 • Tradiții islamice în societatea afgană
 • Rezistența anti-sovietică și emergența partidelor și mișcărilor islamice militante
 • Fenomenul taliban
 • Noile forme de mobilizare islamistă post-2001

 Salafismul și reislamizarea „de jos”

 • Salafism: temele fundamentale
 • Principalele direcții în salafismul contemporan: șeici, școli, rețele transnaționale
 • Globalizarea ethosului salafist și a modelelor pietist-conservatoare în societățile musulmane
 • Tabligh și curentele musulmane misionare

 Al-Qaida și salafismul jihadist

 • Istoria și temele doctrinare ale al-Qaida în perioada clasică. Construcția unui mit mobilizator: jihadul global
 • Generațiile jihadiste post-Afganistan și islamizarea conflictelor regionale în lumea musulmană în deceniul nouă
 • După 11 septembrie 2001: delocalizarea al-Qaida și multiplicarea structurilor jihadiste la nivel internațional

Insurgențe, takfirism și război sectar: islamismul radical în Irakul post-Saddam

 • Construcția ideologică și militantă a takfirismului
 • Insurgența sunnită irakiană și rețelele transnaționale jihadiste
 • Partide, miliții și mișcări contestatare șiite
 • Violențele sectare

Islamul politic după „Primăvara Arabă”

 • Succesul electoral al partidelor islamice și dificultățile puterii
 • Contra-revoluția forțelor conservatoare și limitarea Islamului politic
 • Ascensiunea salafismului politic în lumea arabă
 • Noi forme de radicalizare islamistă : impactul crizelor libiene, siriene, yemenite, irakiene și creșterea instabilității regionale și internaționale

 Conflictul sirian și sectarizarea ordinii regionale în Orientul Mijlociu

 • Discurs islamist și violență în structurile militante siriene sunnite
 • Susținerea șiită regională adusă regimului Assad
 • Sectarizarea conflictului sirian și a relațiilor regionale
 • Jabhat al-Nusra (Jabhat Fateh al-Sham) și principalele structuri jihadiste combatante. Rivalitățile inter-islamiste
 • Ascensiunea și strategiile Daesh: utopia „califatului” și instrumentalizarea imaginarului religios și a crizelor identitare musulmane

Islam și islamism în Europa

 • Complexitatea confesională și etnică a comunităților musulmane în Europa
 • Islamul în Balcani. Tradiție istorică și modernizare politică
 • Implantarea Frăției Musulmane în Europa și strategia de construire a unui Islam european oficial
 • Salafismul european – între hijra și jihad

 Bibliografie selectivă

 • Akbarzadeh Sharam (ed.), Routledge Handbook of Political Islam, Routledge, 2011
 • Brachman Jarret, Global Jihadism: Theory and Practice, Routledge, 2008
 • Green Nile, Afghanistan’s Islam: From Conversion to the Taliban, University of California Press, 2017
 • Kepel Gilles, Jihad, Gallimard, 2003
 • Lamchichi Abderahim, Géopolitique de l’islamisme, L’Harmattan, 2003
 • Lamchichi Abderrahim, Islam et contestation au Maghreb, L’Harmattan, 1989
 • Lazăr Marius, ”Aspecte ideologice şi geopolitice ale renaşterii islamice contemporane”, GeoPolitica, Nr. 9-10, 2005, pp. 219 – 254.
 • Lazăr Marius, ”Islam and Islamism in Europe. Representations of Identity and Projects of Action”, in Barry Rubin (ed.), Islamic Political and Social Movements, Routledge, 2014, Vol. II, pp. 288-320
 • Lazăr Marius,”Religie și politică în Islamul șiit: de la taqiyya la wilayat al-faqih”, in Vasile Boari (ed.), Religie și politică, Institutul European, 2016, pp. 169-193
 • Lister Charles, The Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency, Oxford University Press, 2016
 • Luizard Pierre-Jean, Capcana Daesh. Statul Islamic sau întoarcerea istoriei, Polirom, 2016
 • Mouline Nabil, Les clercs de l’Islam. Autorité religieuse et pouvoir politique en Arabie Saoudite (XVIIIe-XXIe siècles), PUF, 2011
 • Nabil Mouline, Histoire du salafisme, Flammarion, 2017
 • Nakash, Yithak, Reaching for Power: The Shi’a in the Modern Arab World, Princeton University Press, 2006
 • Roy Olivier, Généalogie de l’islamisme, Hachette Littératures, 2002
 • Roy Olivier, L’Islam mondialisé, Seuil, 2002
 • Rubin Barry (ed.), Guide to Islamist movements, M. E. Sharpe, 2010
 • Shahibzadeh Yadullah, Islamism and Post-Islamism in Iran: An Intellectual History, Palgrave Macmillan, 2016
 • Silverstein Brian, Islam and modernity in Turkey, Palgrave Macmillan, 2011
 • Zaman Muhammad Qasim, Islam in Pakistan. A History, Princeton University Press & Oxford, 2018