Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Lect. univ. dr. Dan SUCIU; Asist. univ. Drd. Florentina BOTA; dr. Lavinia TAR; drd. Călin Tudor CREȚU

Data de începere curs: 07.06.2022

Cursul oferă participanţilor o incursiune în lumea dezvoltării jocurilor video și exemple privind proiectarea personajelor în jocuri sau de implementare a aplicațiilor de realitate virtuală sau augumentată.

Ediția II

Durata cursului: 07.06.2022-09.06.2022

Data evaluării: 14.06.2022

Data acordării atestatelor: 30.06.2022

Taxă curs: 400 lei

(se acordă o reducere de 50% pentru studenții UBB)

Ediția I – 07.06.2021- 07.06.2021

 

Curs 1

Balansarea și proiectarea jocurilor cu Machination, Cezar COCIAȘ
Cursul explorează principalele funcționalități ale Machinations – instrument de proiectar, simulare și balansare a jocurilor. De asemenea, este demonstrat procesul deconstrucției unui joc simplu.

Curs 2

Influența aversiunii la pierdere asupra jocurilor video, lect. dr. Dan Mircea SUCIU
Cursul urmărește clarificarea rolurilor și responsabilităților pe care le are un proiectant de jocuri video și face o trecere în revistă a principalelor provocări pe care aversiunea la pierdere le implică în reținerea jucătorilor și crearea unei experiențe dinamice și memorabile pentru aceștia.

Curs 3

Testarea jocurilor video. Dincolo de aparențe, dr. Lavinia TAR
În prima parte a cursului se va discuta despre rolul testării jocurilor video și despre complexitatea procesului de testare al acestora. Partea a doua a cursului se va concentra pe modul de identificare și raportare a problemelor întâlnite în contextual unui joc video.

Curs 4

To play or not to play: Evaluarea experienței utilizatorului, dr. Lavinia TAR
Acest curs urmărește clarificarea rolului cercetării experienței utilizatorului în contextul jocurilor video. De asemenea, vor fi discutate importanța definirii publicului țintă și principiile pe baza cărora se pot elabora instrumente ce pot oferi o perspectiva amplă asupra experienței utilizatorului.

Curs 5

Introducere în Game Design, drd. Călin Tudor CREȚU
Cursul prezintă rolul și responsabilitățile unui designer de jocuri video și prezintă un exemplu concret de proiectare de mecanici iterabile și de aplicare de straturi noi de mecanici. În cea de-a doua parte se discută despre proiectarea jocurilor în jurul monetizării pentru sisteme free to play.