Introducere în Islamologie: Doctrine, Practici și Spiritualități Musulmane

Facultatea de Istorie și Filosofie

Introducere în Islamologie: Doctrine, Practici și Spiritualități Musulmane

1. Numele lectorului: Lect.univ.dr. Marius LAZĂR

2. Data de începere curs: 01.11.2021

Obiective generale: Cunoașterea principalelor teme doctrinare, mistice, juridice, filosofice, etice, estetice, politice, dezvoltate în cadrul religiei islamice, cu scopul de a avea o imagine generală despre complexitatea lumii musulmane

Competențe profesionale: Cursul oferă un fundament teoretic și hermeneutic pentru dobândirea unor competențe în domenii precum istoria religiilor, filosofie, teologie, estetică și istoria artei, istorie și studii culturale, științe politice, comunicare interculturală, jurnalism, litere, antropologie culturală, sociologie

Durata cursului:  01.11.2021 – 01.07.2022

Data evaluării: 03.09.2022

Data acordării atestatelor: 20.09.2022

Taxă curs: 1500 lei

(se acordă o reducere de 50% pentru studenți, personal UBB )