Introducere în Islamologie: Doctrine, Practici și Spiritualități Musulmane

1. Numele lectorului: Lect.univ.dr. Marius LAZĂR

2. Data de începere curs: 01.11.2021

3. Durata cursului: 01.11.2021 – 01.07.2022

4. Data evaluării: 03.09.2022

5. Data acordării atestatelor: 20.09.2022

6. Tarif per cursant: 1500 lei 

Tematică