Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Lect. univ. dr. Marius LAZĂR

Data de începere curs: 10.10.2022

Cursul oferă un fundament teoretic și hermeneutic pentru dobândirea unor competențe în domenii precum istoria religiilor, filosofie, teologie, estetică și istoria artei, istorie și studii culturale, științe politice, comunicare interculturală, jurnalism, litere, antropologie culturală, sociologie.

Ediția II

Durata cursului: 10.10.2022-01.07.2023

Data evaluării: 05.09.2023

Data acordării atestatelor: 20.09.2023

Taxă curs: 1000 lei

(se acordă o reducere de 50% pentru personalul UBB)

Ceilalți cursanți: 10% pentru două cursuri, 15% pentru trei cursuri, 20% pentru 4 cursuri, 25% pentru cinci cursuri, 30% pentru șase sau mai multe cursuri.
Posibilitatea de a plăti în două tranșe (pentru fiecare semestru, separat)

Ediția I 01.11.2021-01.07.2022

Obiective generale: Cunoașterea principalelor teme doctrinare, mistice, juridice, filosofice, etice, estetice, politice, dezvoltate în cadrul religiei islamice, cu scopul de a avea o imagine generală despre complexitatea lumii musulmane

Competențe profesionale: Cursul oferă un fundament teoretic și hermeneutic pentru dobândirea unor competențe în domenii precum istoria religiilor, filosofie, teologie, estetică și istoria artei, istorie și studii culturale, științe politice, comunicare interculturală, jurnalism, litere, antropologie culturală, sociologie

Structura cursului:

 1. Islam – aspecte istorice (1)
 • Islam: religie, civilizație, spațiu geopolitic
 • Contextul istoric și cultural al emergenței Islamului
 • Principalele structuri politice în perioada Islamului Clasic
 1. Islam – aspecte istorice (2)
 • Lumea musulmană în perioada dominației turco-mongole
 • Marile imperii: otoman, safavid, mogul
 • Dominația occidentală și criza lumii islamice
 • Căutările și rătăcirile identitare și politice în perioada contemporană
 1. Coranul și teologia coranică
 • Rolul central al Coranului în Islam
 • Temele fundamentale ale teologiei coranice
 • Hermeneutica coranică
 1. Construcția Islamului normativ
 • „Spusele” (Hadīth) și „Tradiţia” (Sunna)
 • Formarea dreptul canonic (Fiqh)
 • Școlile juridice musulmane (Madhhab)
 • Legea religioasă (Sharī’a)
 1. Fundamentele de credință (ibadāt) musulmane: „stâlpii” Islamului
 • Mărturirea de credință
 • Rugăciunea
 • Postul
 • Dania rituală
 • Pelerinajul
 1. Dimensiunea socială a Islamului (mu’āmalāt)
 • Relația individ-colectivitate în societățile musulmane: rolul tradiției și etica musulmană
 • Familie și statutul femeii
 • Rituri, sărbători și comemorări religioase
 • Islam savant vs. Islam popular: Categoriile socio-religioase tradiționale în Islam
 • Relațiile cu celelalte religii
 1. „Ortodoxia” sunnită
 • Caracteristicile sunnismului
 • Şcoli și teme teologice în sunnismul clasic
 • Teologia lui al-Ash’ari. Supremaţia ash’arită în Islamul sunnit
 • Evoluția sunnismului până în epoca modernă: tradiție, imitație și conservatorism doctrinar și politic

      8.  Şiismul duodeciman

 • Apariţia şi dezvoltarea istorică a tradiţiei alide
 • Teologia şi spiritualitatea şiismului duodeciman
 • Şiismul modern: între religie şi politică
 1. Isma’ilismul
 • Evoluția istorică și politică a mișcărilor isma’iliene
 • Sinteze filosofice isma’iliene
 • Qiyāmat al-Qiyāmat: isma’ilismul nizarit din Alamut
 • Isma’ilismul astăzi
 1. Curente minoritare în Islam
 • Kharidjismul / Ibadismul
 • Zaydismul
 • Druzi
 • Alevismul
 • Alawismul
 • Mișcări heterodoxe: Ahmadiyya, yezidismul, babismul, baha’ismul
 1. Mistica musulmană/Sufismul (I) – Fenomenologia experienţei mistice musulmane
 • Fundamentele culturale ale sufismului
 • Rolul maestrului și formarea spirituală
 • Experiențele spirituale și transfigurarea mistică
 1. Mistica musulmană/Sufismul (II)
 • Sufismul în Irak: școlile din Basra și Bagdad
 • Extaz teopatic și martiraj: al-Hallaj
 • Mistica persană
 • Sinteze musulmano-hinduse în tradițiile mistice din spațiul indo-pakistanez
 1. Mistica musulmană/Sufismul (III)
 • al-Shaykh al-Akbar: Ibn Arabī și apogeul misticii speculative musulmane
 • Djalal ad-dīn Rūmī şi mawlawiya
 1. Șeici, sfinţi, marabuţi şi maeştri spirituali
 • Confreriile sufite (tariqāt) în lumea musulmană
 • Cultul sfinților în Islamul popular
 1. Ştiinţele spirituale tradiţionale în Islam
 • Alchimia
 • Astrologia
 • „Știinţa balanţei”
 • Numerologia
 • Divinația
 1. Filosofia elenizantă (Falsāfāh) I
 • Sursele gândirii filosofice musulmane: filosofia greacă, indiană, persană
 • Aristotelism şi neoplatonism: al-Kindī, al-Fārābī
 • Frații Purității (Ikhwan al-Safā’)
 • Avicenna și tradiția avicenniană
 1. Filosofia elenizantă (Falsāfāh) II
 • Filosofia musulmană andaluză
 • Neo-aristotelismul: Averroes
 • Critica filosofiei şi apogeul teologiei sunnite: al-Ghazālī
 • Gândirea filosofică naturalistă
 1. Filosofia orientală (Hikmat Īshrīqīa)
 • Teosofia Luminilor divine: Sohravardī
 • Şcoala din Ispahan. Mollā Sadrā Shīrāzī
 • Filosofia mistică persană în perioada modernă și contemporană
 1. Dezvoltări doctrinare și ideologice moderne și contemporane
 • Gânditori și mișcări reformiste în Islamul sunnit modern și contemporan
 • Gânditori și mișcări reformiste în Islamul șiit modern și contemporan
 • Hermeneutici moderniste ale tradiţiei islamice
 1. Islam și politică
 • Problema autorității politico-religioase (imama) în Islamul clasic
 • Filosofia politică islamică în perioada premodernă
 • Impactul modernității și procesele de laicizare în lumea musulmană
 • Interpretări ideologice, politice și radicale contemporane

 Bibliografie selectivă

 • Burkhardt Titus, Doctrinele esoterice ale Islamului, Herald, 2008
 • Chevalier Jean, Sufismul, Herald, 2002
 • Clot André, Civilizația arabă în vremea celor 1001 de nopți, Meridiane, 1989
 • Corbin Henry, Istoria filosofiei islamice, Herald, 2003
 • Daftary Farhad, The Isma’ilis: Their History and Doctrines, Cambridge University Press, 2007
 • Esposito John (ed.), The Oxford History of Islam, Oxford University Press, 1999
 • Gardet Louis, L’Islam, religion et communauté, Desclée de Brouwer, 2002
 • Hodgson Marshall, The Venture of Islam, vol. 1-3, The University of Chicago Press, 1977
 • Hughes Aaron, Muslim Identities: An Introduction to Islam, Cambridge University Press, 2013
 • Laoust Henry, Les schismes dans l’Islam, Payot, 1965
 • Miquel André, Islamul şi civilizaţia sa, Meridiane, 1994
 • Nadia Anghelescu, Introducere în Islam, Ed. Enciclopedică, 1993
 • Nasr Seyyed Hussein,  Islamic philosophy from its origin to the present: philosophy in the land of prophecy, State University of New York Press, 2006
 • Nasr Seyyed Hussein,  Science and Civilisation in Islam, ABC International Group, 2001
 • Nasr Seyyed Hussein, Aminrazavi Mehdi, An Anthology of Philosophy in Persia, Vol. 1 – 3, I. B. Tauris, 2008
 • Peters Francis, Mahomed și originile Islamului, Arc, 2003
 • Popovic Alexandre, Gilles Veinstein (dir.), Les Voies d’Allah. Les ordres mystiques dans le monde musulman des origines à aujourd’hui, Fayard, 1996
 • Rogerson Barnaby, Moștenitorii Profetului Mahomed: cauzele schismei dintre șiiți și sunniți, Polirom, 2007
 • Schuon Fritjof, Să înţelegem Islamul. Introducere în spiritualitatea lumii musulmane, Humanitas, 1994
 • Sitaru Laura, Gândirea politică arabă, Polirom, 2009
 • Sourdel Dominique şi Janine, Civilizaţia Islamului clasic, Meridiane, 1975