Moment captured by Marius Mariș |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lectori:  Lect. univ. dr. Darius BUFNEA ; Lect. univ. dr.Adrian STERCA ; Ing. Alexandru KIRALY 

Data de începere curs: 14.07.2021

Cursul oferă participanţiilor o introducere în captivanta lume a securității în Internet, a virușilor informatici și a atacurilor cibernetice.

Durata cursului: 14.07.2021-16.07.2021

Data evaluării: 19.07.2021

Data acordării atestatelor: 30.07.2021

Taxă curs: 300 lei

(se acordă o reducere de 50% pentru personalul UBB și studenții UBB)

  • Introducere în securitatea cibernetică 

Primul modul al cursului va trece în revistă cele mai importante forme de malware existente,  precum și cele mai importante tipuri de atacuri posibile în Internet. Cursul va aborda subiecte legate de viruși, viermi, troieni, backdoors, ransomware, rețele de tip botnet, atacuri remote, atacuri locale sau escaladarea de privilegii.

  • Securitate Web

Acest modul se concentrează asupra celor mai populare aspecte ce țin de securitatea web, aprofundând teoretic dar și exemplificând practic concepte cheie precum: SQL Injection, XSS (Cross Site Scripting), CSRF (Cross-Site Request Forgery), Path Traversal Attacks sau Unrestricted File Upload.

  • Securizarea rețelelor și a sistemelor server în Internet

Dacă noțiuni precum penetration testing, scanarea de porturi, firewalls sau VPN îți stârnesc interesul, modulul de față îți va stârni și mai mult apetitul pentru acest fascinant domeniu.

Cursul se va încheia cu evaluarea noțiunilor transmise, iar cursanţii vor primi un atestat de participare la curs