INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR ȘI PLATFORME EDUCAȚIONALE ON – LINE

Lect. dr. Molnár Andrea, Lect. dr. Péntek Imre, Lect. dr. Illyés Magda

Dată începere curs – 03.11.2019

Data eliberare atestate – 15.12.2019

Tematica de curs: Instruire asistată de calculator și platforme educaționale on-line

  • Sisteme LMS
  • Utilizarea tehnologiilor de prezentare
  • Utilizarea tehnologiilor de votare
  • Utilizarea și elaborarea softurilor instrucționale
  • Sisteme de testare și evaluare on-line

 Numele lectorului/lectorilor: Lect. dr. Molnár Andrea, Lect. dr. Péntek Imre, Lect. dr. Illyés Magda

Contact: telefon: 0264-405385; email: secretariat.fcll@ubbcluj.ro