INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR ȘI PLATFORME EDUCAȚIONALE ON – LINE – Limba Maghiară

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Lect. dr. Molnár Andrea, Lect. dr. Péntek Imre, Lect. dr. Illyés Magda
Dată începere curs – 03.11.2019
Număr de ore – 16
Tarif – Plata lectorului pentru desfășurarea acestui curs în peroada 03.11.2019 – 30.11.2019 a fost asigurată din FDI UBB – Facilitarea incluziunii tinerilor în mediul academic și pe piața muncii – Inclus UBB. – CNFIS-FDI-2019-0363. În consecință, cursul a fost asigurat în regim de gratuitate pentru cursanții înscriși.
Data eliberare atestate – 15.12.2019

Tematica de curs: Instruire asistată de calculator și platforme educaționale on-line

  • Sisteme LMS
  • Utilizarea tehnologiilor de prezentare
  • Utilizarea tehnologiilor de votare
  • Utilizarea și elaborarea softurilor instrucționale
  • Sisteme de testare și evaluare on-line

Numele lectorului/lectorilor: Lect. dr. Molnár Andrea, Lect. dr. Péntek Imre, Lect. dr. Illyés Magda

Contact: telefon: 0264-405385; email: secretariat.fcll@ubbcluj.ro