Programe de studii nivel master

NR. CRT. PROGRAM DE STUDIU LINIA DE STUDIU RESPONSABIL DE STUDII
Facultatea de Biologie și Geologie
1 Științele nutriției R conf.univ.dr.  Corina ROȘIORU
corina.rosioru@ubbcluj.ro
2 Managementul calității în laboratoarele biomedicale R șef.lucrări. Camelia LANG
camelia.lang@ubbcluj.ro
Facultatea de Business
3 Administrarea afacerilor R lect.univ.dr. Ionuț-Traian LUCA
ionut.luca@tbs.ubbcluj.ro
4 Management hotelier R conf.univ.dr. Marius BOTA
marius.bota@tbs.ubbcluj.ro
Facultatea de Geografie
5 Amenajare și dezvoltare turistică R prof.univ.dr. Stefan DEZSI
stefan.dezsi@ubbcluj.ro
Facultatea de Istorie şi Filosofie
6 Managementul securității în societatea contemporană R lect.asoc dr. Raul DĂNCUȚĂ
raul.dancuta@ubbcluj.ro
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
7 Consiliere școlară și asistență psihopedagogică R prof.univ.dr. Ion ALBULESCU
ion.abulescu@ubbcluj.ro
8 Management curricular R conf.univ.dr. Ioana Cristina MAGDAȘ
ioana.magdas@ubbcluj.ro
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
9 Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii R conf.univ.dr. Alexandru CHIȘ
alexandru.chis@econ.ubbcluj.ro
10 Managementul contabil, audit și control R prof.univ.dr. Adriana TIRON-TUDOR
adriana.tiron@econ.ubbcluj.ro
11 Managementul dezvoltării afacerilor R conf.univ.dr. Ovidiu Niculae BORDEAN
ovidiu.bordean@econ.ubbcluj.ro
12 Strategii și politici de marketing R prof.univ.dr. Cristian DABIJA
cristian.dabija@econ.ubbcluj.ro
13 Expertiză contabilă și audit R conf.univ.dr. Cristina BOȚA-AVRAM
cristina.botaavram@econ.ubbcluj.ro
14 Managementul resurselor umane R conf.dr. Monica Aniela ZAHARIE
monica.zaharie@econ.ubbcluj.ro
Facultatea de Științe Politice și Administrative
15 Relații publice R prof.univ.dr. Flaviu Călin RUS
rus@fspac.ro
16 Publicitate R prof.univ.dr. Delia-Cristina BALAȘ
delia.balas@ubbcluj.ro
17 Management media R lect.univ.dr. George Adrian PRUNDARU
prundaru@fspac.ro
18 Administrație publică R lect.univ.dr. Bogdan A. MOLDOVAN
moldovan@fspac.ro
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
21 Asistență socială și economie socială R conf.univ.dr. Adina REBELEANU
adina.rebeleanu@ubbcluj.ro