Programe de studii nivel master

NR. CRT. PROGRAM DE STUDIU LINIA DE STUDIU RESPONSABIL DE STUDII
Facultatea de Biologie și Geologie
1 Științele nutriției R conf.dr.  Corina Roșioru
corina.rosioru@ubbcluj.ro
2 Managementul calității în laboratoarele biomedicale R șef.lucrări. Camelia Lang
camelia.lang@ubbcluj.ro
Facultatea de Business
3 Administrarea afacerilor R conf.dr. Marius-Dan Gavriletea
dan.gavriletea@tbs.ubbcluj.ro
4 Management hotelier R conf.dr. Valentin Toader
valentin.toader@tbs.ubbcluj.ro
Facultatea de Geografie
5 Amenajare și dezvoltare turistică R prof.dr. Stefan Dezsi
stefan@geografie.ubbcluj.ro
Facultatea de Istorie şi Filosofie
6 Managementul securității în societatea contemporană R lect. asoc dr. Raul Dăncuță
raul.dancuta@ubbcluj.ro
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
7 Consiliere școlară și asistență psihopedagogică R prof.dr. Ion Albulescu
ion.abulescu@ubbcluj.ro
8 Management curricular R conf.dr. Ioana Magdaș
ioana.magdas@ubbcluj.ro
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
9 Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii R conf.dr. Alexandru Chiș
alexandru.chis@econ.ubbcluj.ro
10 Managementul contabil, audit și control R prof.dr. Adriana Tiron-Tudor
adriana.tiron@econ.ubbcluj.ro
11 Managementul dezvoltării afacerilor R conf.dr. Ovidiu Niculae Bordean
ovidiu.bordean@econ.ubbcluj.ro
12 Strategii și politici de marketing R prof.dr. Ioan Plăiaș
ioan.plaias@econ.ubbcluj.ro
13 Expertiză contabilă și audit R conf.dr. Adrian Groșanu
adrian.grosanu@econ.ubbcluj.ro
14 Managementul resurselor umane R conf.dr. Monica Aniela Zaharie
monica.zaharie@econ.ubbcluj.ro
Facultatea de Științe Politice și Administrative
15 Relații publice R prof.dr. Flaviu Călin Rus
calin.rus@ubbcluj.ro
16 Publicitate R prof.dr. Delia-Cristina Balaș
balaban@fspac.ro
17 Management media R prof.dr. Elena Abrudan
abrudan@fspac.ro
18 Administrație publică R lect.dr. Ciprian Tripon
tripon@fspac.ro
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
21 Asistență socială și ecnomie socială R Conf.univ.dr. Adina Rebeleanu
adina.rebeleanu@socasis.ubbcluj.ro