Programe de studii nivel master

Facultatea de Biologie și Geologie
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Biologie și Geologie
Biologie Științele nutriției R conf.univ.dr. Corina Luminița ROȘIORU
corina.rosioru@ubbcluj.ro
Managementul calității în laboratoarele biomedicale R șef.lucrări. Camelia LANG  
camelia.lang@ubbcluj.ro
Facultatea de Geografie
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Geografie
Geografie Amenajare și dezvoltare turistică R prof.univ.dr. Ștefan DEZSI
stefan@geografie.ubbcluj.ro
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Știința mediului Gestiunea și protecția mediului R prof.univ.dr.ing Cristina ROȘU
cristina.rosu@ubbcluj.ro
Evaluarea riscului și securitatea mediului R prof.univ.dr.ing Cristina ROȘU
cristina.rosu@ubbcluj.ro
Facultatea de Istorie şi Filosofie
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Științe politice Managementul securității în societatea contemporană R Dr. Raul DĂNCUȚĂ
raul.dancuta@ubbcluj.ro
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Științe ale educației Consiliere școlară și asistență psihopedagogică R prof.univ.dr. Ion ALBULESCU
ion.albulescu@ubbcluj.ro
Management curricular R Conf.univ.dr. Ioana MAGDAȘ
ioana.magdas@ubbcluj.ro
Facultatea de Business
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Business
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor R conf.univ.dr. Marius-Dan GAVRILETA
dan.gavriletea@tbs.ubbcluj.ro
Management hotelier R conf.univ.dr. Valentin TOADER
valentin.toader@tbs.ubbcluj.ro
Facultatea de Științe Politice și Administrative
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Științe Politice și Administrative
Științe administrative Administrație publică R lect.univ.dr. Ciprian TRIPON
tripon@fspac.ro
Științe ale comunicării Publicitate R prof.univ.dr. Delia-Cristina BALAȘ
balaban@fspac.ro
Relații publice R prof.univ.dr. Flaviu Călin RUS
calin.rus@ubbcluj.ro
Management media R prof.univ.dr. Elena ABRUDAN
abrudan@fspac.ro
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Management Managementul resurselor umane R conf.univ.dr. Monica-Aniela ZAHARIE
monica.zaharie@econ.ubbcluj.ro
Managementul dezvoltării afacerilor R conf.univ.dr. Ovidiu-Niculae BORDEAN
ovidiu.bordean@econ.ubbcluj.ro
Marketing Strategii și politici de marketing R prof.univ.dr. Ioan PLĂIAȘ
ioan.plaias@econ.ubbcluj.ro
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii R conf.univ.dr. Alexandru CHIȘ
alexandru.chis@econ.ubbcluj.ro
Contabilitate Expertiză contabilă și audit R conf.univ.dr.Adrian GROȘANU
adrian.grosanu@econ.ubbcluj.ro
Management contabil, audit și control R prof.univ.dr. Adriana TIRON-TUDOR
adriana.tiron@econ.ubbcluj.ro