Programe de studii nivel licență

Facultatea de Drept
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Drept
Drept Drept R conf.univ.dr. Dan-Andrei POPESCU
dapopescu@law.ubbcluj.ro
Facultatea de Geografie
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Geografie
Geografie Geografia turismului R prof.univ.dr. Ștefan DEZSI
stefan@geografie.ubbcluj.ro
Facultatea de Istorie şi Filosofie
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Istorie Istorie R dr. Negustor GHEORGHE
negustor.gheorghe@ubbcluj.ro
Istorie M Conf.univ.dr. Tamas LONHART
lonhart.tamas@ubbcluj.ro
Studii de Securitate R drd. Raul DĂNCUȚĂ
 raul.dancuta@ubbcluj.ro
Filozofie Filosofie R Prof.univ.dr. Alexander BAUMGARTEN
alexander.baumgarten@ubbcluj.ro
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Asistență socială Asistență socială R conf.univ.dr. Adina REBELEANU
adina.rebeleanu@socasis.ubbcluj.ro
Asistență socială M conf.univ.dr. Bela SZABO
bela.szabo@ubbcluj.ro
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Psihologie Psihologie Cluj R lect.univ.dr. Sebastian PINTEA
pintea.sebastian@ubbcluj.ro
Psihologie Cluj M conf.univ.dr. Szidonia KISS
szsidonia.kiss@ubbcluj.ro
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar – Cluj R prof.univ.dr. Ion ALBULESCU
ion.albulescu@ubbcluj.ro
Pedagogia învățământului primar și preșcolar Cluj M lect.univ.dr. Birta-Szekely NOEMI
bszekely.noemi@ubbcluj.ro
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar – Târgu Mureș, Năsăud, Sighetu Marmației R prof.univ.dr. Ion ALBULESCU
ion.albulescu@ubbcluj.ro
Pedagogia învățământului primar și preșcolar  Odorheiu Secuiesc M conf.univ.dr. Zoltan DOSA
zoltan.dosa@ubbcluj.ro
Psihopedagogie specială Cluj R conf.univ.dr. Andrea Hathazi
andrea.hathazi@ubbcluj.ro
Facultatea de Studii Europene
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Studii Europene
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene R lect.univ.dr. Monica BURCĂ- VOICU
monica.voicu@ubbcluj.ro
Facultatea de Business
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Business
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor R conf.univ.dr. Marius-Dan GAVRILETA
dan.gavriletea@tbs.ubbcluj.ro
Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate R conf.univ.dr. Valentin TOADER
valentin.toader@tbs.ubbcluj.ro
Facultatea de Științe Politice și Administrative
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Științe Politice și Administrative
Stiințe politice Științe politice R asist.univ.dr. Toma BUREAN
burean@fspac.ro
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice R prof.univ.dr. Delia-Cristina BALAȘ
balaban@fspac.ro
Jurnalism R Prof.univ.dr. Ilie RAD
rad@fspac.ro
Științe administrative Management și administrație publică Cluj R lect.univ.dr. Raluca Maria SUCIU
raluca.suciu@fspac.ro
Administrație publică Satu Mare, Bistrița R lect.univ.dr. Raluca Maria SUCIU
raluca.suciu@fspac.ro
Facultatea de Educație Fizică și Sport
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Educatie fizică și sport Educatie fizică și sportivă R lect.univ.dr. Andraș ALMOȘ
andras.almos@ubbcluj.ro
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
DOMENIU  PROGRAM DE STUDIU Linia de studiu RESPONSABILI DE STUDII
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Management Management R conf.univ.dr. Roxana STEGEREAN
roxana.stegerean@econ.ubbcluj.ro
Management M asist.univ.dr. Imre SZEKELY
imre.szekely@econ.ubbcluj.ro
Marketing Marketing R conf.univ.dr. Mihai-Florin BĂCILĂ
mihai.bacila@econ.ubbcluj.ro
Finanţe Finanţe şi bănci R conf.univ.dr. Adrian ZOICAȘ-IENCIU
adrian.zoicas@econ.ubbcluj.ro
Administrarea afacerilor Economia comerţului turismului şi serviciilor R conf.univ.dr. Ovidiu-Ioan MOISESCU
ovidiu.moisescu@econ.ubbcluj.ro
Economia Firmei   Sfântu Gheorghe Lect.univ.dr. Izabella KRAJNIK 
izabella.krajnik@econ.ubbcluj.ro
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică R lect.univ.dr. Cristian BOLOGA
cristian.bologa@econ.ubbcluj.ro
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune Cluj R lect.univ.dr. Vasile-Daniel CARDOȘ
vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro
Contabilitate și informatică de gestiune Sighetu Marmației R conf.univ.dr. Sorin-Adrian ACHIM
sorin.achim@econ.ubbcluj.ro
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale R conf.univ.dr. Mihaela Daciana ROVINARU
 mihaela.rovinaru@econ.ubbcluj.ro