Történet

A Továbbképzési és Távoktatási Központ létrehozása

A Romániai Oktatási Reformot érintő főbb intézkedések keretében a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Igazgatótanácsának 1997. szeptember 8-i Határozatával létrejött a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Továbbképzési és Távoktatási Központja (C.F.C.I.D.).

“A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen a távoktatási és a csökkentett látogatású képzés megszervezése az 1/2011. sz. tanügyi törvény, a felsőoktatásban zajló távoktatási és csökkentett látogatású képzési programok megszervezésére, lebonyolítására és a didaktikai tevékenységek normázására vonatkozó Keretszabályzat jóváhagyását célzó 6251/2021. sz. Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztériumi Rendelet, az Oktatási Minisztérium és a Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság (ARACIS) szabályozásai, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Chartája, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szenátusának határozatai, valamint a Továbbképzési és Távoktatási Központ megszervezésére és működésére vonatkozó szabályzat alapján valósul meg. “

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem keretében történő továbbképzés megszervezése az 1/2011. sz. tanügyi törvény, a felnőttek szakmai továbbképzésére vonatkozó 129/2000. sz. Sürgősségi Kormányrendelet, a posztrgraduális szakképzési és továbbképzési programok megszervezésére és működésére vonatkozó Keretmódszertan jóváhagyását célzó 3163/01.02.2012. sz. Miniszteri Rendelet, a Tanügyminisztérium szabályozásai, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Chartája, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szenátusának határozatai (A posztrgraduális szakképzési és továbbképzési programok megszervezésére és működésére vonatkozó 4775/22.02.2012. sz. Szabályzat), valamint a Továbbképzési és Távoktatási Központ megszervezésére és működésére vonatkozó szabályzat alapján valósul meg.

A kezdeti időszak

Az 1998/1999-es egyetemi tanév óta a következő szakokon indultak távoktatás formájában alapképzési kurzusok: politikatudomány, történelem, pszichológia, amelyeken a 2002-es évben már az első végzős évfolyam is végzett. Az 1999/2000-es egyetemi tanévtől a fent említett képzéseken kívül a következő szakirányok is elindultak: szociológia, filozófia, szociális munka, európai tanulmányok, európai intézmények menedzsmentje; és a 2000/2001-es egyetemi tanévtől a következő szakirányok: újságírás, gyógypedagógia, menedzser asszisztens képzés, üzleti menedzsment a vendéglátóiparban, közigazgatás és biológia.

A felsőoktatási intézményekben akkreditált vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező struktúrákról és egyetemi szakirányokról szóló (módosított és újraközölt) 410/2002. számú Kormányhatározat értelmében a következő szakirányok kaptak ideiglenes működési engedélyt: történelem (5 év) és filozófia (5 év) a Történelem és Filozófia Karon; szociológia (5 év) és szociális munka (5 év) a Szociológia és Szociálismunkás-képző Karon; pszichológia (5 év) és gyógypedagógia (5 év) a Pszichológia és Neveléstudományi Karon; nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok (5 év) az Európai Tanulmányok Karon; politikatudomány (5 év) a Politika- és Közigazgatástudományok Karon.

2001-ben az alábbi szakirányok ideiglenes működési engedélye iránti kérelmeket nyújtottak be. A Politika- és Közigazgatástudományok Karon a közigazgatás és újságírás szakirányok, 2003-ban pedig a a JogtudományiKaron a jogi szakirány, valamint a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karon az agrár- és élelmiszer-gazdaságtan; maarketing; menedzsment; a kereskedelem, a turizmus és szolgáltatások gazdaságtana; számvitel és vezetési informatika; pénzügy és bankügyek; nemzetközi gazdasági kapcsolatok; statisztika és gazdasági előrejelzés; gazdasági informatika szakokra.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szenátusának 2003. március 24-i Határozata értelmében a Babeș–Bolyai Tudományegyetem távoktatási irodái Temesváron és Târgu Jiu-ban létesültek, amelyek a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Továbbképzési és Távoktatási Központjának kihelyezett tagozatait képezik.

A központ elnevezésének megváltozása

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Rektori Hivatalának 2011. május 3-i 8277. sz. határozata értelmében a Továbbképzési és Távoktatási Központ (CFCID) megnevezése Továbbképzési, Távoktatási és Csökkentett Látogatású Központra (CFCIDFR) változik.