Marius Mariș által megörökített pillanat |
www.the-workaholi.com | www.komiti.media

Lector: Dr. Marius LAZĂR adjunktus

Tanfolyam kezdési időpontja: 10.10.2022

Az indiai szubkontinens a legnagyobb muszlim lakosságú régió. Bár az iszlám politikai, vallási, társadalmi, kulturális és művészeti története az indiai világban hosszú (a 8. század óta) és rendkívül gazdag, még mindig nagyon kevéssé ismert és kutatott. Ebben az értelemben a kurzus központi célkitűzése éppen az, hogy áttekintést nyújtson erről a komplexitásról, mégpedig kettős dimenzióban, kronológiai és földrajzi dimenzióban.

Tanfolyam időtartama: 10.10.2022-01.03.2023

Értékelés dátuma: 02.04.2023

A tanúsítványok kiadásának időpontja: 01.06.2023

Tanfolyam díja: 1000 lej

(50% kedvezmény az UBB munkatársainak)

 • Egyéb tanulók: 10% két kurzus esetén, 15% három kurzus esetén, 20% négy kurzus esetén, 25% öt kurzus esetén, 30% hat vagy több kurzus esetén.
 • Két részletben történő fizetés lehetősége (félévenként külön-külön)

Általános célkitűzések: Az indiai szubkontinens a legnagyobb muszlim lakossággal rendelkező régió: a világ teljes muszlim lakosságának mintegy harmada (közel 600 millió követő) az itteni államokban él, elsősorban Pakisztánban (a világon a második helyezett, 223 millió), Indiában (a világon a harmadik helyezett, 200 millió) és Bangladesben (a világon a negyedik helyezett, 153 millió). Bár az iszlám politikai, vallási, társadalmi, kulturális és művészeti története az indiai világban messzire nyúlik vissza (a VIII. századig), és rendkívül gazdag, még mindig nagyon kevéssé ismert és kutatott. A kurzus központi célkitűzése éppen az, hogy áttekintést nyújtson erről a komplexitásról, kettős dimenzióban, kronológiai és földrajzi értelemben.

A kurzus felépítése:

1. Az iszlám bejövetele az indiai régiókba (VIII–XII. század)
– Az iszlám Dél-Ázsiában: általános jellemzők
– Kereskedők, misszionáriusok és hódítók: korai muszlim kapcsolatok Indiával
– Arab-muszlim államok megalapítása az Indus-völgyben: a szindhi Habbari-dinasztia (841–1024) és a Multáni Emirátus (855–1010).
– Az Indiába vezető út: Ghaznai Mahmud és a gaznavid inváziók
– A Ghurid Birodalom és Észak-India integrációja az iszlám világba

2. Delhi szultánság (1206–1526)
– Mameluk-dinasztia (1206–1290)
– Khalji-dinasztia (1290–1320)
– Tughlaq-dinasztia (1321–1414)
– Sayyid-dinasztia (1414–1451)
– Lodi-dinasztia (1451–1526)

3. Középkori muszlim államok
– Szindh dinasztiái: Soomra (1026–1351), Samma (1351–1524), Arghun (1520–1591), Tarkhan (1554–1591).
– Multáni államok: Multáni Szultanátus (1445–1540), Mirani-dinasztia (1550–1787).
– Észak-indiai államok: Jaunpur szultánság (1394–1479), Gudzsarát szultánság (1407–1573), Malwa szultánság (1392–1562), Sur birodalom (1540–1556), Bengáli szultánság (1352–1576), Chitral Raees dinasztia (1320–1570),
– Közép-indiai államok: Khandesh szultanátus (1382-1601), Bahmani szultanátus (1347-1527), Dekkán szultanátusok (1489-1687): Bidar, Ahmadnagar, Berar, Bijapur, Golconda.

4. Az iszlám felépítése Indiában a középkorban
– A muszlim társadalom kialakulása és a többi indiai közösséggel való kapcsolatok
– Vallási és spirituális élet: a szúfi testvériségek központi szerepe
– Indo-muszlim művészet és építészet a mogulok előtti időszakban
5. Mogul birodalom (1) – politikatörténet
– Kezdetek: Babur és Humayun (1526-1556)
– A fénykor (1556-1707) – „nagy mogulok”: Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb.
– Hanyatlás (1707-1857)

6. A Mogul Birodalom (2) – társadalom és kultúra
– Állami intézmények és a hatalomirányítás
– Társadalom a mugli időszakban
– Intellektuális és vallási élet
– Művészet és építészet: az indo-perzsa szintézis csúcspontja

7. Mughal utáni muszlim dinasztiák
– A mogul birodalom széttöredezése, a hindu politikai feltámadás és a brit terjeszkedés Indiában
– Dinasztiák Szindhben: Kalhora (1701-1783), Talpur (1783-1843) és Északnyugat-Indiában: Chitral Katoor dinasztia (1570-1947), Kalat kánság (1666-1955), Bahawalpur állam (1727-1947), Khaipur állam (1783-1947), Dir állam (1626-1969), Las Bela állam (1742-1955), Kharan állam (1697-1955), Makran állam (1898-1955).
– Észak-indiai dinasztiák: Rohilkhand királyság (1721-1774) – Rampur állam (1774-1947), Bhopal állam (1723-1847), Oudh állam (1732-1858), Junagadh állam (1730-1948), Bengáli Nawabii (1717-1880).
– Közép- és dél-indiai dinasztiák: Hyderabad állam (1724-1949), Karnatikus Szultanátus (1692-1855).

8. Az iszlám és a muszlimok Brit Indiában
– A közvetlen brit ellenőrzés alatt álló indiai területek politikai-igazgatási átszervezése és gazdasági irányítása
– A szkíta felkelés (1857-1858) és következményei
– A muszlimok politikai, társadalmi-gazdasági, katonai integrációja a Brit Rajban
– Az indiai iszlám vallásszociológiája a brit uralom alatt

9. Iszlám megújulási áramlatok a XIX. században és a XX. század elején
– Aligarh-i Egyetem
– A deobandi mozgalom
– Barelwi mozgalom
– Ahl-i Hadith
– Ahmadiyya
– Tablighi Jamaat
– Khilafat mozgalom

10. Iszlám Pakisztánban (1)
– A pakisztáni állam kialakulása: a Muszlim Liga és a „muszlim nemzet” eszméje
– Az iszlám státuszának kérdése Pakisztán alkotmányos, politikai és jogtörténetében
– A pakisztáni politikai és közélet iszlamizálódása: vallási pártok
– Az iszlám belső és külső instrumentalizálása az állam által

11. Iszlám Pakisztánban (2)
– A pakisztáni társadalom közösségi összetettsége: etnikumok, felekezetek, törzsek, kasztok, szakmai céhek. A vérségi kötelékek jelentősége (biradari, qaum)
– Szúfizmus és népi vallásosság
– Vallásközi és felekezetközi konfliktusok és erőszak
– Pakisztáni tálibok (Tehrik-e Taliban Pakistan). A dzsihádista mozgalmak felemelkedése

12. Iszlám és iszlamizmus Kasmírban
– Muszlim dinasztiák Kasmírban: Trakhan (780-1821), Maqpon (1190-1840), Kasmíri Szultánság (1339-1586).
– A mogul (1586-1752), afgán (1752-1819) és szikh (1820-1846) uralom időszaka; integráció a Brit Rajba – Dzsammu és Kasmír hercegi állam (1846-1947).
– Etnokulturális, vallási, regionalista identitások és hagyományok
– Kasmír 1948 utáni felosztásának következményei: a két terület sajátos politikai és társadalmi pályája
– Nacionalista-iszlamista versengés az indiai Kasmírban. A dzsihadista mozgalmak megjelenése és helyi és regionális hatásuk

13. Az iszlám formái a mai Indiában
– Demográfiai és társadalmi-gazdasági jellemzők. Vallás és állam Indiában
– Muszlim áramlatok és a hozzá tartozó struktúrák
– Az indiai muszlim közösség politikai és közéleti részvétele
– Vallások közötti feszültségek és erőszak

14. Iszlám Bangladesben, Nepálban, Srí Lankán
– Kelet-Bengália kettős etnikai és vallási identitása
– Kelet-Pakisztán és a függetlenséghez vezető út: Banglades megalapítása (1971)
– Muszlim vallási és egyesületi struktúrák
– Az iszlám és az állam Bangladesben
– Muszlim kisebbségek Nepálban és Srí Lankán

Szelektív bibliográfia

 • Abraham Eraly, A mogul világ. Élet Indiábans Last Golden Age, Penguin Books, 2007
 • Ali Riaz, Christine Fair (szerk.), Political Islam and Governance in Bangladesh, Routledge, 2010.
 • Anna Suvorova, Muslim Saints of South Asia: The Eleventh to Fifteenth Centuries, Routledge, 2004.
 • Aziz Ahmad, An Intellectual History of Islam in India, Edinburgh University Press, 1969.
 • Barbara Metcalf, Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900, Princeton University Press, 1982.
 • Burjor Avari, Iszlám civilizáció Dél-Ázsiában. A muszlim hatalom és jelenlét története az indiai szubkontinensenRoutledge, 2013
 • Christophe Jaffrelot (coord.), Le Pakistan, Fayard, 2001
 • Iftikhar Malik, The History of Pakistan, Greenwood Press, 2008
 • Jamal Malik, Islam in South Asia: A Short History, Brill, 2008.
 • Louis Frédéric, L’Inde de l’Islam, Arthaud, 1989
 • Marc Gaborieau, “Muslims in the Hindu Kingdom of Nepal”, in T. N. Madan (szerk.), Dél-Ázsia muszlim közösségei. Kultúra, társadalom és hatalomManohar, 1995, 211-240. o.
 • Marc Gaborieau, Egy másik iszlám: India, Pakisztán, Banglades, Albin Michel, 2007.
 • Michael Fischer, A Mogul Birodalom rövid története, B. Tauris, 2016
 • Mohamed Mauroof, “Aspects of Religion, Economy, and Society among the Muslims of Sri Lanka”, in T. N. Madan (szerk.), Dél-Ázsia muszlim közösségei. Kultúra, társadalom és hatalomManohar, 1995, 469-492. o.
 • Muhammad Ashraf Wani, Islam in Kashmir (Fourteenth to Sixteenth Century), Oriental Publishing House, 2004.
 • Muhammad Qasim Zaman, Iszlám Pakisztánban. Történelem, Princeton University Press, 2018
 • Peter Jackson, A Delhi Szultanátus. Politikai és katonai történelemCambridge University Press, 1999
 • K. Parmu, Muslim Rule in Kashmir, 1320-1819, Népi Kiadó, 1969.
 • Sufia Uddin, Constructing Bangladesh: Religion, Ethnicity, and Language in an Islamic Nation, The University of North Carolina Press, 2006.
 • Victoria Schofield, Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War, I.B. Tauris, 2021.