Alapképzési tanulmányi programok

Üzletkötő Kar

egyetemi adjunktus Dr. Ionuț-Traian LUCA

traian.luca@ubbcluj.ro

egyetemi docens Dr. Marius BOTA

marius.bota@ubbcluj.ro

Jogtudományi Kar

egyetemi docens Dr. Dan-Andrei POPESCU

dapopescu@law.ubbcluj.ro

Testnevelés és Sport Kar

egyetemi adjunktus Dr. András ÁLMOS

andras.almos@ubbcluj.ro

Földrajz Kar

Dr. Stefan DEZSI egyetemi tanár

stefan.dezsi@ubbcluj.ro

Történelem és Filozófia Kar

Dr.Gheorghe NEGUSTOR,

gnegustor@gmail.com

Asist. Dr. FODOR János,

fodorjanos89@gmail.com

Dr. Alexander BAUMGARTEN egyetemi tanár,

alexbaum7@gmail.com

tanársegéd, Dr. Marius GRAD

marius_grad@yahoo.com

Pszichológia és Neveléstudományok Kar

egyetemi adjunktus Dr. Ovidiu Sebastian PINTEA

ovidiu.pintea@ubbcluj.ro

egyetemi adjunktus Dr. JÁNOS Réka-Márta

reka.janos@ubbcluj.ro

Dr. Ion ALBULESCU egyetemi tanár

ion.abulescu@ubbcluj.ro

Dr. Ion ALBULESCU egyetemi tanár

ion.abulescu@ubbcluj.ro

Dr. Ion ALBULESCU egyetemi tanár

ion.abulescu@ubbcluj.ro

Dr. Ion ALBULESCU egyetemi tanár

ion.abulescu@ubbcluj.ro

Dr. Andrea HATHAZI egyetemi docens

marchis_julianna@yahoo.com

egyetemi docens Dr. DÓSA Zoltán,

zdosa@yahoo.com

egyetemi docens Dr. Andrea HATHAZI

andrea.hathazi@ubbcluj.ro

Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar

docens Dr. Adina Daniela REBELEANU

adina.rebeleanu@ubbcluj.ro

docens Dr. SZABÓ Béla

bela.szabo@ubbcluj.ro

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar

docens Dr. Adrian ZOICAȘ-IENCIU

adrian.zoicas@econ.ubbcluj.ro

docens Dr. Roxana STEGEREAN

roxana.stegerean@econ.ubbcluj.ro

tanársegéd, Dr. SZÉKELY Imre

imre.szekely@econ.ubbcluj.ro

docens Dr. Ovidiu Ioan MOISESCU

ovidiu.moisescu@econ.ubbcluj.ro

docens Dr. Monica Iuliana CIACA

monica.ciaca@econ.ubbcluj.ro

docens Dr. Crina Ioana FILIP

crina.filip@econ.ubbcluj.ro

Obiective
Programul de studii are ca obiectiv pregătirea absolvenţilor în domeniul contabilităţii și informaticii de gestiune. Prin acest program de studii se asigură pregătirea necesară obţinerii cunoștinţelor și aptitudinilor pentru un economist-contabil competent inclusiv prin pregătirea necesară accesului la profesiile liberale de: expert contabil, auditor financiar şi evaluator. Planul de învăţământ și fișele disciplinelor sunt astfel concepute încât să dezvolte studenţilor un spirit de antreprenoriat care să-i călăuzească în activitatea lor după terminarea studiilor. Stagiul de practică aduce un plus de valoare reușind să îmbine elementele teoretice însușite la cursuri, laboratoare și seminare cu exigențele mediului economic în care absolvenţii vor profesa.

Conținut și structură
Pe lângă pregătirea de bază inerentă profesiei de economist, această specializare oferă studenţilor familiarizarea cu cele mai noi și avansate aspecte ale cunoașterii în domeniul contabilităţii şi numai. Curricula este concepută pentru a dezvolta absolvenţilor un raţionament profesional autentic necesar în aplicarea reglementărilor contabile privind: gestionarea diferitelor situaţii specifice entităţilor; determinarea sau evaluarea performanţei şi poziţiei financiare a unei entităţi; realizarea de strategii sau politici contabile şi fiscale. De asemenea, discipline precum: Contabilitate managerială, Contabilitate aplicată, Control financiar, Control de gestiune, Evaluarea afacerilor, Audit financiar, Contabilitatea instituţiilor de credit, Contabilitatea instituţiilor publice, contribuie la creşterea spectrului de activitate al absolvenţilor.

Competențe și abilități
Absolvenţii programului de studii vor putea să identifice și să înregistreze operaţiuni economice în contabilitatea entităţii prin utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil. Vor dobândi abilităţi utile în prelucrarea informaţiilor pentru întocmirea de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale; reuşind să determine şi să interpreteze indicatorii economico-financiari. Un alt set de competenţe vizează derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil, respectiv a auditului intern şi auditului financiar. La nivel de competenţe transversale ei vor putea identifica rolurile şi responsabilităţile într-o echipă şi aplica tehnici de relaţionare şi muncă eficientă. În plus, ei vor putea identifica oportunităţile de formare continuă şi valorificare eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare profesională.

egyetemi docens, Dr. Sorin Adrian ACHIM

sorin.achim@econ.ubbcluj.ro

egyetemi docens Dr. Mihaela Daciana ROVINARU

mihaela.rovinaru@econ.ubbcluj.ro

egyetemi docens Dr. Mihai-Florin BĂCILĂ

mihai.bacila@econ.ubbcluj.ro

egyetemi docens Dr. Mirela MINICĂ

mirela.minica@ubbcluj.ro

egyetemi adjunktus Dr. KRAJNIK Izabella

izabella.krajnik@econ.ubbcluj.ro

Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

egyetemi adjunktus Dr. Toma BUREAN

burean@fspac.ro

Dr. Delia-Cristina BĂLAȘ egyetemi tanár

delia.balas@fspac.ro

egyetemi adjunktus Dr. George Adrian PRUNDARU

prundaru@fspac.ro

egyetemi adjunktus Dr. Bianca V. RADU

bianca.radu@fspac.ro

egyetemi adjunktus Dr. Bianca V. RADU

bianca.radu@fspac.ro

egyetemi adjunktus Dr. Bianca V. RADU

bianca.radu@fspac.ro

egyetemi adjunktus Dr. Bianca V. RADU

bianca.radu@fspac.ro

Európai Tanulmányok Kar

egyetemi adjunktus Dr. Monica BURCĂ-VOICU

monica.voicu@ubbcluj.ro