TANULJ A SZAKÉRTŐKTŐL!

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem, a
Továbbképzési, Távoktatási és
Csökkentett Látogatású Központja révén

6300+

hallgató

52

távoktatási/csökkentett látogatású képzési

100%

elégedettség

Kik vagyunk?

Továbbképzési, Távoktatási és Csökkentett Látogatású Központ

A Továbbképzési, Távoktatási és Csökkentett Látogatású Központ (rövidítve: CFCIDFR) keretében bonyolítjuk le egyrészt a távoktatási/csökkentett látogatású alapképzési és magiszteri programokat, másrészt pedig az egyetemen zaljó szakképzési és továbbképzési programokat.

Küldetésünk, hogy megfelelő keretet biztosítsunk a távoktatási és csökkentett látogatású képzési formákra jellemző oktatási tevékenységek optimális lebonyolításához:

  • tanulmányi programok akkreditációja/engedélyeztetése: a Babeș–Bolyai Tudományegyetem valamennyi szakja az ARACIS (Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság) által akkreditált
  • a kommunikációs infrastruktúra biztosítása és az e-learning platformok kezelése: Microsoft Teams, Moddle, Zoom
  • egyetemi oktatók támogatása audio-video anyagok, egyetemi jegyzetek kidolgozásában

MIT KÍNÁLUNK?

Távoktatásos szakok

A távoktatás a didaktikai folyamatok megszervezésének olyan formája, amely lehetővé teszi a hallgatók/(tanfolyam) hallgatók számára, hogy maguk döntsék el, hol és mikor képezik magukat. A távoktatás, más néven távolsági nevelés, e-learning vagy online tanulás jellemzője, hogy a tanulási folyamat során a tanárok és a hallgatók fizikailag elkülönülnek egymástól, valamint a hallgató-oktató és a hallgató-hallgató közötti kommunikációt megkönnyítő változatos technológiák használata.

Csökkentett látogatású szakok

A csökkentett látogatású oktatás (IFR) a didaktikai folyamatoknak olyan szervezési formája, amelyet az alkalmazott képzésnek szentelt, tömbösített vagy rendszeres alapon tervezett tanítási-tanulási-értékelési tevékenységek jellemeznek, és amely magába foglalja mind a hallgatók/tanulók közvetlen találkozását az oktatókkal az egyetemi környezetben, mind pedig a távoktatásra jellemző oktatási/felkészülési eszközök használatát.

Továbbképzési programok

Ide tartozik az úgynevezett nem hagyományos oktatás minden olyan formája, amelyet tanszéki (intézeti), kari, központi vagy egyetemi szinten, önállóan vagy az állami vagy magánszektorban működő személyekkel és intézményekkel partnerségben végeznek, és amely nem épül be az alapképzési, magiszteri és doktori szintű oktatási programokba.

A továbbképzés a szakmai fejlődés részét képezi, és a következő tevékenységi kategóriákat foglalja magában:

  • posztgraduális programok;
  • az Országos Képesítési Hatóság (ANC) által akkreditált, a transzverzális kompetenciák fejlesztését célzó szakképzési kurzusok;
  • a nyílt tanfolyamok (az open course típusú kurzusok) a szakképzés rugalmas formái, amelyek célja a sajátos készségek fejlesztése, és amelyeket a nyílt továbbképzések megszervezésére vonatkozó, a 184/08.01.2018. számú Igazgatótanácsi Határozattal jóváhagyott eljárás alapján szerveznek.
  • MOOC (massive online open course) online kurzusok, amelyek célja az oktatás nemzetközivé tétele és digitalizálása; workshopok, nyári egyetemek, amelyek célja a képesítés, a szakosodás, a vissza-szakosodás, a szakmai továbbképzés vagy az átképzés. E tevékenységek némelyike beszámítható, ebben az esetben a megszerzett kreditpontokat a későbbi továbbképzési tevékenységek keretében elismerik.