Gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

FACULTATEA CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ
TITLUL PROGRAMULUI  Gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc Curs postuniversitar de formare continuă(în curs de acreditare)
TIPUL DE DIPLOMĂ OBȚINUT/ CERTIFICAT/ NUMĂR DE CREDITE/ NUMĂR DE PUNCTE     Certificate de atestare a competențelor profesionale specifice programului20 credite
PERIOADA DE DESFĂȘURARE/ DURATA Oricând, la cerere120 ore
CONDIȚII DE PARTICIPARE absolvenți ai unei facultăți de științe
COST 3000 lei
PERSOANA DE CONTACT Monica Venter monica@chem.ubbcluj.ro
5FACULTATEA DREPT
TITLUL PROGRAMULUI  Probleme de executare silită în noul Cod de procedură civilă
TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc În curs de acreditare
TIPUL DE DIPLOMĂ OBȚINUT/ CERTIFICAT/ NUMĂR DE CREDITE/ NUMĂR DE PUNCTE     În funcţie de acreditare
PERIOADA DE DESFĂȘURARE/ DURATA Ianuarie – februarie 2012
CONDIȚII DE PARTICIPARE Pe bază de evaluare
COST 1500 lei
PERSOANA DE CONTACT Golub Sergiu; sgolub@law.ubbcluj.ro