FORMATOR

FORMATOR

 • Cadrul legal și metodologia privind formarea adulților
 • Caracteristici ale învățării adulților
 • Identificarea nevoilor de formare într-o organizație
 • Designul programelor de formare
 • Strategii de livrare a programelor de formare, abilități de comunicare, participanți dificili
 • Devaluarea eficienței programelor de formare

Durata cursului: 10.12.2021– 24.03.2022

Data evaluării: 07.04.2022

Taxă curs: 1200 lei

IMPORTANT – (angajaţii UBB beneficiază de o reducere de 50% la taxa de înscriere la curs.

Număr de ore: 180, din care 60 pregătire teoretică și 120 pregătire practică.

 • furnizorul de formare este UBB – cu autorizaţia nr. 002526 din 31.05.2021;
 • echipa de formatori va fi alcătuită din cadre didactice UBB, formatori specializați în utilizarea metodelor interactive inovative

Tematica programului:

 • Cadrul legal și metodologia privind formarea adulților
 • Caracteristici ale învățării adulților
 • Identificarea nevoilor de formare într-o organizație
 • Designul programelor de formare
 • Strategii de livrare a programelor de formare, abilități de comunicare, participanți dificili
 • Devaluarea eficienței programelor de formare

Competențe profesionale dobândite:

 • Pregătirea formării
 • Realizarea activităților de formare
 • Evaluarea participanților la formare
 • Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
 • Marketing-ul formării
 • Proiectarea programelor de formare
 • Organizarea programelor și strategiilor de formare
 • Evaluare, revizuirea și asigurarea calității programelor și a strategiilor de formare