Responsabili FC

Rețeaua de responsabili Formare Continuă

Facultatea de Matematică şi Informatică

Lect.univ.dr.  Anca GRAD

E-mail: ancagrad@math.ubbcluj.ro

Facultatea de Fizică

Conf.univ.dr. Dana Sorina MANIU

E-mail: dana.maniu@phys.ubbcluj.ro, dana.maniu@ubbcluj.ro

 

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Conf.univ.dr. Alexandra-Anca CSAVDARI

E-mail: acsavdari@chem.ubbcluj.ro

 

Facultatea de Biologie şi Geologie

Lect.univ.dr Florin CRIȘAN

Email: florin.crisan@ubbcluj.ro

 

Facultatea de Geografie

Conf.univ.dr Gheorghe Șerban

Email: gheorghe.serban@ubbcluj.ro

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Prof.univ.dr. ing. Cristina ROȘU

Email: cristina.rosu@ubbcluj.ro

 

Facultatea de Drept

Lect.univ.dr. Sergiu GOLUB

Email: sgolub@law.ubbcluj.ro

 

Facultatea de Litere

Conf.univ.dr. habil. Adrian CHIRCU

Email : adrian.chircu@ubbcluj.ro

 

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Conf.univ.dr. Ionuţ COSTEA

E-mail: ionut.costea@ubbcluj.ro

 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Conf.univ.dr. Adina REBELEANU

Email: adina.rebeleanu@socasis.ubbcluj.ro

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Conf.univ.dr.  Irina POP-PĂCURAR

E-mail: irina.pop@ubbcluj.ro

 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Lect.univ.dr. Vasile-Daniel CARDOŞ

Email: vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro,   vasile.cardos@ubbcluj.ro

 

Facultatea de Studii Europene

Conf.univ.dr. Radu NECHITA

Email: radu.nechita@ubbcluj.ro

 

Facultatea de Business

Conf.univ.dr. Marius Dan GAVRILETEA 

Email: dan.gavriletea@tbs.ubbcluj.ro ,   mgavriletea@yahoo.com

 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Conf.univ.dr. Viorel STĂNICĂ

E-mail: stanica@fspac.ro

 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Conf.univ.dr. Cosmin PRODEA

E-mail: cosmin.prodea@ubbcluj.ro

 

Facultatea de Teologie Greco Catolică

Lect.univ.dr.pr. / director Departamentul Blaj  Anton RUS 

Email: antonrus18@yahoo.it; anton.rus@ubbcluj.ro

 

Facultatea de Teologie Reformată

Lect.univ.dr. Sarolta Püsök 

Email: pusoksarolta@rt.ubbcluj.ro pusoksarolta@gmail.com sarolta.pusok@ubbcluj.ro

 

 Facultatea de Teologie Romano Catolică

Conf.univ.dr. László HOLLÓ,

Email: hollo.laszlo@ubbcluj.ro

 

 Facultatea de Teatru şi Televiziune

Lect.univ.dr. Daniel IFTENE

Email: daniel.iftene@ubbcluj.ro

 

 Facultatea de Teatru şi Televiziune

Asit.univ.dr. Oana Corina POCAN 

E-mail: oana.pocan@ubbcluj.ro

Facultatea de Inginerie – Reșița

Ș.I. dr.ing. Elisabeta SPUNEI

E-mail: elisabetea.spunei@ubbcluj.ro