Proiecte Instituționale

 • POCU/380/6/13/123886
  Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală
  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman         2014-2020
 • POCU/380/6/13/124146
  Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă şi relevantă pentru piața muncii
  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman         2014-2020
 • CNFIS-FDI-2020-0102
  Educație de calitate la Universitatea Babeș-Bolyai, II, III, IV
 • CNFIS-FDI -2020-0384
  Facilitarea integrării tinerilor din mediul academic prin politici de incluziune, pe piața muncii – Inclus UBB 2