FC

Dinamica pieței muncii impune actualizarea continuă a cunoștințelor, dezvoltarea de competențe specifice și transversale, precum și orientarea spre învățarea pe tot parcursul vieții.

Centrul de Formare Continuă al Universității Babeș- Bolyai susține formele de învăţământ netradiţionale, derulate la nivel de departamente, facultăţi, centre, sau universitate, independent sau în parteneriat cu persoane fizice şi instituţii din mediul public sau privat, care nu sunt integrate programelor de învăţământ la nivel licenţă, master, şi doctorat.
Centrul de Formare Continuă urmărește asigurarea accesului personalului intern și a membrilor comunității la programe de calitate care vizează dezvoltarea profesională și personală.