Evaluator de competențe

Cursul de Evaluator de competențe profesionale este un program de specializare acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări prin autorizația cu seria CJ, numărul 001734. Programul se adresează absolvenților de studii superioare care lucrează în centre de evaluare sau realizează evaluări ale competențelor profesionale în mediile publice sau private. Printre temele abordate se numără evaluarea planului și a intrumentelor de evaluare, consilierea persoanei evaluate, verificarea internă a calității proceselor de evaluare.

Taxa: 800 lei
Angajaţii UBB beneficiază de o reducere de 50% la taxa de înscriere la curs
Data limită înscrieri: 30.09.2021

 

Programul de specializare “Evaluator de competențe profesionale” facilitează formarea competențelor teoretice și practice în domeniul evaluării competențelor profesionale.

Durata programului de formare este de 80 de ore, din care: 20 de ore pregătire teoretică și 60 de ore pregătire practică, și este destinat absolvenților cu studii superioare care doresc să se formeze ca evaluatori de competențe.

Programul de formare este organizat pe trei module, fiecare modul având o importantă componentă practică.

Prin intermediul primului modul cursanții se vor familiariza cu conceptul de competență și cu aspectele teoretice și practice ale metodelor și tehnicilor de evaluare. Totodată, cursanții vor fi instruiți cu privire la principiile construcției instrumentelor de evaluare în raport cu obiectivul vizat și vor fi supervizați pe parcursul elaborării unui set complet de instrumente.

Cel de-al doilea modul pune accent pe aspecte care țin de organizarea procesului de evaluare. Cursanții vor fi instruiți cu privire la pregătirea candidaților pentru înscrierea și participarea la procesul de evaluare. Tot în cadrul acestui modul, cursanții și își vor însuși cunoștințele teoretice și practice necesare organizării unui proces de evaluare a competențelor.

În cadrul modulului 3 cursanții își vor forma abilitățile necesare derulării procesului de evaluare. Cursanții vor învăța să evalueze rezultatele candidaților și să stabilească nivelul de competență al acestora în funcție de obiectivul urmărit prin evaluare.

Instrumentele elaborate și aplicate pe parcursul programului de formare se vor regăsi în portofoliul fiecărui cursant și vor constitui un element important în evaluarea finală a cursanților.

În urma participării la programul de formare, de tip specializare, cursanții vor obține un certificat de absolvire prin care se certifică competențele dobândite, respectiv:

  1. Elaborarea instrumentelor de evaluare
  2. Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare
  3. Organizarea procesului de evaluare
  4. Efectuarea evaluării
  5. Luarea deciziei privind competențele candidatului

Contact: telefon:  0264-405385;  email: secretariat.fcll@ubbcluj.ro