Evaluarea Dezvoltării Regionale

FACULTATEA STUDII EUROPENE
TITLUL PROGRAMULUI  Evaluarea Dezvoltării Regionale
TIPUL PROGRAMULUI CNFPA, CNFP,ANC, etc Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă
TIPUL DE DIPLOMĂ OBȚINUT/ CERTIFICAT/ NUMĂR DE CREDITE/ NUMĂR DE PUNCTE     certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice/ 30 credite
PERIOADA DE DESFĂȘURARE/ DURATA 5  luni
CONDIȚII DE PARTICIPARE Studii la nivel licență
COST În perioada ianuarie – mai 2013 de desfăşurare nu se aplică, costurile aferente acestui curs fiind acoperite direct din proiectul Program masteral – Evaluarea Dezvoltarii Regionale, POSDRU 18/1.2/G/39819. Pentru promoţiile următoare se aplică politica în domeniu a facultăţii
PERSOANA DE CONTACT nicolae.paun@ubbcluj.ro